Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 27-31 януари

252 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд и Своге ще има в периода 27-31 януари, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище  

На 27.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 28.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 30.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 31.01.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв. 20, Вила

На 28.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Пожарево, Общ. Божурище: Казана 14а, Космонавт Георги Иванов 186, УПИ XV-94. 43 Кв. 1

На 28.01.2020 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Лале 7, 3, УПИ III-040059, УПИ XII-115 Кв. 23, Христо Ботев 46, къща, Учебна Складова База

На 28.01.2020 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: XVII-162004 Кв. 21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, II-024019, III-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, V-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, VI-028096, Кв. 1 местност Голи Връх, VII-028073, Кв. 1 местност Голи Връх, VIII-024012, Кв. 3, XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ II-178 Кв. 21, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ IV-179 Кв. 21, УПИ IX-029062 Кв. 1, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062 Кв. 1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ XXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ Х-029062 Кв. 1, Х-162002, Хан Кубрат, махала Бобен, УПИ Ііі-391, махала Бобен, Вила, Вила, местност Гъзелев Дол, 0, къща, Вила, къща, махала Бобен

Община Годеч

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 10:30 - 15:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Губеш, Общ. Годеч: УПИ VII-125, Кв. 18

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 10:30 - 15:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Ропот, Общ. Годеч

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Връдловци, Общ. Годеч: 82, Вила, 1, къща

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Годеч: Александър Стамболийски 1, Асен Златаров 19, Магазин, 16, 2, 10, 1, № 1, 15, 9, 4, 11, 3, 13, 6, Баба Тонка 3, 6, 2, 4, Бор 1, 10, 2, 6, Вила, 8, 12, 4, Борова Гора 3, 1, Брест 15, Васка Емануилова 6, 9, 7, 4, 3, 2, 12, 5, 11, 8, 1, 10, Височка 3, 1, Градина 2, 17, 11, 4, 7, 14, 8, 16, 21, 6, 10, 1, 15, 18, 13, 9, 23, 22, 48, 24, 42, 27, 30, 20, 25, Грамада 19, 17, 2, 13, 1, 7, 15, 9, 3, 5, 11, Елечанова Мтп, Вила, Заводска 4, Иван Вазов 27, 7, 9, 11, 3, 2, 6, 15, 13, 1, 8, 5, 19, 12, 10, Иглика 6, Игнат Емануилов 2, 1, 4а, Йовкина, Ком 9, 21, 19, №10, 17, 22, 20, 28, 16, 14, 13, 3, 34, 18, 8, 12, 35, 4, 32, 30, 37, 15, 26, 24, 11, 39, Липа 3, 1, 2, Люляк 15, 5, 3, 14, 2, 11, 19, 21, 1, 7, 13, 4, 25, М. Молак, махала Елечанова Вила, махала Молак, Молак УПИ Іі-215, Кв. 18, Вила, къща, УПИ I64 Кв. 7, VIII-142, Колиба, Вила, Строеж, Имот. 2036, Молашка 3, 4, 1, 2, 6, Никола Й. Вапцаров 2г, Нишава 2, 11, 7, Новодомска 10, 7, 2, 8, 3, 6, 5, 4, 1, Нягулова 15, 39, 27, 14, 28, 29, 49, 24, 9, 44, 7, 6, 31, 40, 16, 22, 41, 58, 12, 50, 36, 11, 35, 20, 5, 56, 43, 37, 34, 30, 2, 10, 18, 33, 54, 26, 32, 23, 8, 42, 25, 38, 3, 4, 1, 15а, 13, 17, 45, 46, 21, 47, 19, Петров Рид 1, 7, 11, 3, 15, 13, 17, 9, 23, 6, 4, 19, 2, Петрова Бара 4, 11, 19, 8, 9, 1, 5, 13, 2, 15, 3, 7, 6, Пуалица 23, 16, Ракета 16 Фургон, 4, 12, 9, 2, 3, 6, 10, 8, 5, 14, 11, 7, 1, Раковски 5, Свобода 1, 3, 10, Механа, Павилион, 1, 2, 1, Синчец 2, Слънчев Бряг, Стойкина, Теменуга 10, 10, 8, 1, 8, 2, 4, 6, УПИ 4-344, Кв. 45, УПИ VIII-364 Кв. 49, Христо Смирненски 16, 3, 20, 8, 4, 10, 5, 6, 12, 14, 2, 7, Царина 10, Шипка 18, 20, 9, 7, 1, 12, 10, 4, 3, 5, 16, 8, 6, 14, Явор 4, 2, 10, № ., 3, 4, 13, 7, 8, 12, 9, 9, 25

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Голеш, Общ. Годеч: Парцел VІІІ-413, Кв. 26

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Равна, Общ. Годеч: къща

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Станинци, Общ. Годеч

На 27.01.2020 г. /10:30 - 15:00 ч.; 10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Бърля, Общ. Годеч: УПИ Х, Кв. 24

На 27.01.2020 г. /10:30 - 15:00 ч.; 10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Комщица, Общ. Годеч: УПИ-XII, Вила

На 27.01.2020 г. /10:30 - 15:00 ч.; 10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Смолча, Общ. Годеч: Вила

На 30.01.2020 г. /11:30 - 14:00 ч./ - Годеч: Александър Милев 51, 23, махала Джуричова, Мерудая 29, Отец Паисий 15а къща, Панджина и Пешичова 5, Проф. Александър Милев 54, Тинтява 22, Цикура, къща

На 30.01.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ - Годеч: Асен Златаров 19, Магазин, 16, 2, 10, 1, № 1, 15, 9, 4, 11, 3, 13, 6, Баба Тонка 3, 6, 2, 4, Васка Емануилова 6, 9, 7, 4, 3, 2, 12, 5, 11, 8, 1, 10, Заводска 4, Иван Вазов 7, 9, 11, 3, 2, 6, 15, 13, 1, 8, 5, 19, 12, 10, Игнат Емануилов 2, Липа 3, 1, 2, Нишава 2, 11, 7, Петрова Бара 4, 11, 19, 8, 9, 1, 5, 13, 2, 15, 3, 7, 6, Свобода 1, Теменуга 10, 8, Христо Смирненски 16, 3, 20, 8, 4, 10, 5, 6, 12, 14, 2, 7, Шипка 9, 7, 1, 12, 10, 4, 3, 5, 16, 8, 6, 14, Явор 4, 2, 13, 7, 8, 12, 9

На 30.01.2020 г. /09:30 - 11:30 ч./ - Туден, Общ. Годеч: XXVII-280 Кв. 26, Кв. Мрамор УПИ Vііі-155 Кв. 23, Мрамор Кв. 22 УПИ XVі- 150, ПИ 73417. 7. 217, Вила, къща

Община Драгоман  

На 27.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 28.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 30.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 31.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Драгоил, Общ. Драгоман: Вила

На 27.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 28.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 30.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 31.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Ново Бърдо, Общ. Драгоман: Вила, къща

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Беренде, Общ. Драгоман

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Драгоман

На 27.01.2020 г. /10:30 - 11:30 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ - Чепърлинци, Общ. Драгоман: Обект Гърмище

На 28.01.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:45 - 16:00 ч.; 09:45 - 10:45 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 30.01.2020 г. /09:45 - 10:45 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 31.01.2020 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Цръклевци, Общ. Драгоман: Вила

Община Костинброд

На 31.01.2020 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Богьовци, Общ. Костинброд

На 27.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 28.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 30.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 31.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 87, 331 М. над училището, къща

На 27.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 28.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 30.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 31.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: XXXVI-1362 Кв 180, Александър Стамболийски 33, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 51, 47, 26, 9, 38, 5, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 4, 46, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 23, 45, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 22, 35, 20а, 29, 25, 24, Златен Век, Кв. 57 УПИ 3872, Константин Преславски 6, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско Шосе 88, Любен Каравелов 2, 1, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Местн. Св. Тройца, местност Бачийте, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Могила 5, 7, 10, Момина Сълза 61, Мърфи 8, 10, Обединена 103, 142в, 128, 81в, 87, 124, 102а, 101, 73, 88, 108, 90, 102, 118, 134, 71, 108а, 95, 106, 69, 130, 104а, 79, 122, 99, 213, 85а, 98, 89, 88а, 83, 126, 105, 107, 120, 81б, 100, 91, 86, 96, 109, 110, 91а, 116, 138, 136, 142б къща, 81, 93, 97, 77, 104, 132, 84, 85, 67, Синчец 5, 11, 1, 7, 13, 4, 12, 8, 3, 9, 6, Струма 7, 31, 1б, 3, 27, 6, 24, 26, 14, 4а, 8, 36, 29, 22, 15, 9, 21, 5, 2, 30, 25, 10, 34, 13, 11, 23, 32, 12, 4, 19а, 8 А, 19, Теменуга 1, 3, 11, 4а, 2, 7, Топола 4, 2, УПИ V-3692, 4039, УПИ V-4395, Кв. 243, УПИ V-7690, Кв. 213, УПИ XI-635. 86, УПИ XXI-1362 Кв. 180, УПИ XXII-1362, Кв. 180180, УПИ XXxII-1364, Kw. 180, УПИ ХIх - Общ, Кв. 50, УПИ Хххі-3890, Кв. 50, УПИ- I 736 Кв. 57, Ххх-1364, Кв. 180, Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 6, 4, 2, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 8, 3а, 3, 1, Шияковци, Шняковски Стопански Двор XI-3447, Цех За Пластмаса

На 28.01.2020 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Чибаовци, Общ. Костинброд: XIV-204, Имот 111. 10, ПИ 038151, ПИ 038023, 038030 Кв. 8

На 28.01.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:45 - 10:45 ч.; 09:45 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 30.01.2020 г. /09:45 - 10:45 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 31.01.2020 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Понор, Общ. Костинброд: УПИ VI-26 Кв. 1, Понор, Стопански Двор

На 28.01.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 29.01.2020 г. /09:45 - 10:45 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ На 30.01.2020 г. /09:45 - 10:45 ч.; 09:45 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: Кв 29, ПИ № 169, Вила

На 31.01.2020 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: 15, IV-73 Кв. 11, Кв 29, Кърна Орница, ПИ № 169, УПИ VI-42, Кв. 9, Вила, Вила, Вагон

На 31.01.2020 г. /09:30 - 16:00 ч.; 09:30 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 106. 910 М. Паралъжовци, 87, 331 М. Над Училището, 87. 196, Гаго ПИ 87, 181, М Самовилски Връх, П-Л 81.44, М. Самовилски Връх, махалаПаралъжовци, местност Самовилски Връх, Паралъжовци, Паралъжовци ПИ 015033, ПИ 89. 11, Самовилски Връх ПИ 82, 9, УПИ-VIII-7, Връх Манчо, Вила, къща, УПИ 106. 619, Вила, къща

На 31.01.2020 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Градец, Общ. Костинброд: 000448 Кв. 63а, 11, Кв 152, VIII-476 Кв. 27, в. з. Градец Кв. 48, М. Пояке, местност Лешке, местност Пояке Имот 150. 8, Парцел VIII, Поляке, С. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20, УПИ IX-275 Кв. 35, УПИ VІ-225 Кв. 30, УПИ XII-15 Кв 45, УПИ XVII-180, УПИ XXX-16 Кв. 44, М. Страната, Вила, Вила, УПИ ІІІ-321, Кв. 20, Вила, УПИ 431, Кв. 26

На 31.01.2020 г. /15:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: Ломско Шосе 100, УПИ 33, Кв. 510, М. П/Ст София Запад, 0 УПИ ПИ 637003

Община Своге

На 27.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ На 28.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ На 29.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ На 30.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ На 31.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Свидня, Общ. Своге: 3-ти Март 40, Васил Левски 1 къща, Еделвайс 2, Мах Шагерица, махала Дашовци, махала Стоевци Вила, Оборище 8, Петко Войвода 1, Вила

На 27.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ На 28.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ На 29.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ На 30.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ На 31.01.2020 г. /09:30 - 16:15 ч./ - Своге: махала Домишлярете, Слатина

На 29.01.2020 г. /10:00 - 16:15 ч./ - Реброво, Общ. Своге: махала Преслъп Вила

На 29.01.2020 г. /10:00 - 16:15 ч./ - Томпсън, Общ. Своге: махала Купен, махала Равнище, махала Брънбарите, Тодор Каблешков 14, къща, Вила, къща

На 29.01.2020 г. /10:00 - 16:15 ч./ - Церецел, Общ. Своге: МТП Церецел, Вила, Вила, Вила

На 29.01.2020 г. /10:30 - 15:30 ч./ - Ябланица, Общ. Своге: 200909

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews