Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 9-13 декември

278 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 9-13 декември, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище  

На 09.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: Алек Мак 1, Ален Мак 22, УПИ -2-Кв. 20, Вила

Община Годеч

На 12.12.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ - Годеч: Академик Игнат Емануилов 1, Ахтопол 6, Видлич 1, махала Джуричова 3 къща, Първи Май 15 УПИ ХVІ-1375 кв. 112, Русе 23, 32, 9, 27 кв. Цикура, Софийско Шосе 37, Парцел 1919 кв. 110, ул. Петрушин Христов, Хан Аспарух 23, 6, Хан Крум 4, 5, Цар Иван Шишман, Цикура, Ямбол 9, УПИ VІІ-1523, 1663, кв. 114, УПИ 12-1314, УПИ VІ-1523, кв. 114

На 12.12.2019 г. /09:30 - 14:00 ч./ - Туден, Общ. Годеч: XXVII-280 кв. 26, кв. Мрамор УПИ VІІІ-155 кв. 23, Мрамор кв. 22 УПИ XVІ- 150, ПИ 73417. 7. 217, Вила, къща

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Бърля, Общ. Годеч: УПИ Х, кв. 24

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Връдловци, Общ. Годеч: 82, Вила, 1, къща

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Годеч: Александър Стамболийски 1, Асен Златаров 19, Магазин, 16, 2, 10, 1, № 1, 15, 9, 4, 11, 3, 13, 6, Баба Тонка 3, 6, 2, 4, Бор 1, 10, 2, 6, Вила, 8, 12, 4, Борова Гора 3, 1, Брест 15, Васка Емануилова 6, 9, 7, 4, 3, 2, 12, 5, 11, 8, 1, 10, Височка 3, 1, Градина 2, 17, 11, 4, 7, 14, 8, 16, 21, 6, 10, 1, 15, 18, 13, 9, 23, 22, 48, 24, 42, 27, 30, 20, 25, Грамада 19, 17, 2, 13, 1, 7, 15, 9, 3, 5, 11, Елечанова Мтп, Вила, Заводска 4, Иван Вазов 27, 7, 9, 11, 3, 2, 6, 15, 13, 1, 8, 5, 19, 12, 10, Иглика 6, Игнат Емануилов 2, 1, 4а, Йовкина №, Ком 9, 21, 19, №10, 17, 22, 20, 28, 16, 14, 13, 3, 34, 18, 8, 12, 35, 4, 32, 30, 37, 15, 26, 24, 11, 39, Липа 3, 1, 2, Люляк 15, 5, 3, 14, 2, 11, 19, 21, 1, 7, 13, 4, 25, М. Молак, махала Елечанова Вила, махала Молак, Молак УПИ ІІ-215, кв. 18, Вила, къща, УПИ I64 кв. 7, VIII-142, Колиба, Вила, Строеж, Имот. 2036, Молашка 3, 4, 1, 2, 6, Никола Й. Вапцаров 2г, Нишава 2, 11, 7, Новодомска 10, 7, 2, 8, 3, 6, 5, 4, 1, Нягулова 15, 39, 27, 14, 28, 29, 49, 24, 9, 44, 7, 6, 31, 40, 16, 22, 41, 58, 12, 50, 36, 11, 35, 20, 5, 56, 43, 37, 34, 30, 2, 10, 18, 33, 54, 26, 32, 23, 8, 42, 25, 38, 3, 4, 1, 15а, 13, 17, 45, 46, 21, 47, 19, Петров Рид 1, 7, 11, 3, 15, 13, 17, 9, 23, 6, 4, 19, 2, Петрова Бара 4, 11, 19, 8, 9, 1, 5, 13, 2, 15, 3, 7, 6, Пуалица 23, 16, Ракета 16 Фургон, 4, 12, 9, 2, 3, 6, 10, 8, 5, 14, 11, 7, 1, Раковски 5, Свобода 1, 3, 10, Механа, Павилион, 1, 2, 1, Синчец 2, Слънчев Бряг, Стойкина, Теменуга 10, 10, 8, 1, 8, 2, 4, 6, УПИ 4-344, кв. 45, УПИ VIII-364 кв. 49, Христо Смирненски 16, 3, 20, 8, 4, 10, 5, 6, 12, 14, 2, 7, Царина 10, Шипка 18, 20, 9, 7, 1, 12, 10, 4, 3, 5, 16, 8, 6, 14, Явор 4, 2, 10, №, 3, 4, 13, 7, 8, 12, 9, 9, 25

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Голеш, Общ. Годеч: Парцел VІІІ-413, кв. 26

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Губеш, Общ. Годеч: УПИ VII-125, кв. 18

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Комщица, Общ. Годеч: УПИ-XII, Вила

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Равна, Общ. Годеч: къща

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Ропот, Общ. Годеч

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Смолча, Общ. Годеч: Вила

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Станинци, Общ. Годеч

Община Драгоман

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 09:30 - 16:00 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Драгоман

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Беренде, Общ. Драгоман

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Чепърлинци, Общ. Драгоман: Обект Гърмище

На 13.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Круша, Общ. Драгоман

Община Костинброд

На 09.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: Връх Манчо, Вила, къща, УПИ 106. 619

На 09.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Еделвайс 6а, 4, 2, 6, местност Бачийте, Момина Сълза 9а, 6, 7, 13, 9, 6а, 8, 14, 11а, 5а, 11, 15, 5, 10, 12, Обединена 21, 5, 36, 14, 26, 57, 22, 39, 50, 16, 29, 27, 40, 18, 37, 54, 52, 7, 31, 56, 19, 23, 35, 41, 20, 1, 11, 38, 25, 24, 13, 29б, 15, 48, 33, 3, 41а, УПИ XVIII-1600, кв. 61, УПИ-ХVII-1758, Шияковци УПИ 38978, 38 кв. 42, Шияковци УПИ XVII-4234 кв. 63

На 09.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 10.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 11.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 12.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 13.12.2019 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Петърч, Общ. Костинброд: Васил Левски 5, Детска Радост 2, 4, 1, 3, Еделвайс 13, 15, 29, 2, 19, 23, 6 Вила, 17, 25, 6, Искър 6, 2, 5, 3, 4, 1, Кап. Петко Войвода 29, 30, 4, 2, 35, 19, 32, 22, 34, 31, 18, 17, 25, 5, 33, 23, 24, 26, 11, 10, 9, 13, 20, 8, 21, 16, 28, 27, 3, 14, 37, 15, 12, Незабравка 7, 12, 1, 10, 14, 6, 2, 8, 4, 3, Осми Март 14, 9, 18, Площада, Първи Май 4, 2, Родопи 7, 4, 15, 17, 10, 21, 12, 11, 3, 5, 1, 2, 14, 6, 13, Тантил Стойчев 3, 5, 14, 6, 12, 4, 11, 20, 7, 19, 2, 1, 8, 16, Теменуга 3, 10, 1, 7, 6, 13, 2, 9, 5, 8, 4, УПИ I- 574 кв. 39, УПИ IX-651, кв. 41, УПИ VII кв. 34, Хан Аспарух 83, 85, 73, 63, 79, 61, 81, 87, Христо Ботев 34, 37, 23, Шести Септември 5, 9, 7, 11, 3, Шопска Комуна 35, 30, 32, 38, 41, 33, 43, 37, 28, 26, 39, 45, 85

На 09.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Чибаовци, Общ. Костинброд: Кв5 12, П-Л ІІ-224, кв. 27, Вила

На 10.12.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Костинброд: 4200, 4267, до кв. 20, XI-5206, кв. 51, Антим I 11, 9, 6, 10, 8, 5, Братя Миладинови, Величко Величков 2, 18, 15, 10, 17, Генерал Столетов 3, 8, 1, 5, Ивайло 2, 7, 8, 12, 6, Константин Величков 11, 2, 12, 7, 15, 4, 9, 14, 8, 6, 17, 5, 13, 16, Македония 4, 10, 2, 6, 14, 12, 5, 8, 16, 1, Марица 1, 3, 2, Маслово, Места 4, 6, Обединена 160, 121, 150, 146, 113, 156, 148, 142г, 111, 127, 158, 162, 117, 125, 123, 109, 166-Е, 115, 164, 129, 220, 142, № 220, 154, 140, 168, Петко Енев 3, 2, 8, 7, 1, 6, 10, 9, 4, Радецки 5, 1, 3, 7, 2, Ручей 23, 15, Тополница 2, УПИ Ix-4329 кв. 52, УПИ XIII-249. 3532, УПИ XXXIII-3532, УПИ XXXIV-6208 кв. 260, Черноризец Храбър 3, 6, 16, 1, 4, 12, 14, 5, 18, 7, 10, Шияковци Цех За Паметници, Юрий Гагарин 49, 6, 21, 30, 37, 22, 53, 47, 11, 26, 40, 15, № 7, 33, 23, 1, 13, 3, 14, 35, 9, 17, 38, 24, 29 Жилищна Сграда, 6-2, 25, 57, 19, 36, 34, 41, 44, 20, 42, 32, 4, 46, 5, 2, 51

На 11.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Костинброд: XXXVI-1362 Кв 180, Александър Стамболийски 33, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 51, 47, 26, 9, 38, 5, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 4, 46, 43, 52, 39, 50, 12, 36, 21, 7, 23, 45, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 22, 35, 20а, 29, 25, 24, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско Шосе 88, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Синчец 5, 11, 1, 7, 13, 4, 12, 8, 3, 9, 6, Теменуга 1, 3, 11, 4а, 2, 7, Топола 4, 2, УПИ XXI-1362 кв. 180, УПИ XXII-1362, кв. 180180, УПИ XXXII-1364, Kw. 180, ХХХ-1364, кв. 180, Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 6, 4, 2, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 8, 3а, 3, 1

Община Своге

На 09.12.2019 г. /09:45 - 10:00 ч./ На 10.12.2019 г. /10:15 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Церецел: Общ. Своге Мтп Церецел, Вила, Вила, Вила

На 09.12.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 09:45 - 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /10:15 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Реброво, Общ. Своге: махала Преслъп Вила

На 09.12.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 09:45 - 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /10:15 - 10:30 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ - Томпсън, Общ. Своге: махала Купен, махала Равнище, махала Брънбарите, Тодор Каблешков 14, къща, Вила, къща

На 09.12.2019 г. /09:45 - 16:00 ч./ - Церецел: Общ. Своге МТП Церецел, Общ. Своге МТП Церецел, Вила

На 10.12.2019 г. /10:15 - 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Церецел: Общ. Своге МТП Церецел, Вила, Вила

Община Сливница

На 09.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: Капитан Атанас Узунов 9, 18, 11, 20, Княз Александър I-Батенберг 31, 24, 18, 27, 26, 29, Мир 6, Неделище 34, 30, 58а, 40, 38а, 28, 50, 12, 24, 2, 10, 58, 38, 16, 8, 20, 52, 22, 6, 32, 54, 18, 56, 36, 44, 46, 4, 60, 26, 42, 14, 42а, Паисий Хилендарски 1, Панайот Волов 16, Свети Климент Охридски 23, 20, 5, 4, 13, 17, 21, 8, 1, 2, 7, 14, 6, 25, 3, 27, 18, 9а, 11, 9, 10, 19, 12, 16, Тодор Влайков 19, 28, 24, 21, 13, 30, 15, 23, 17, 22, 34, 32, 26, Хан Аспарух 16, 2а, 7, 13, 6, 11, 19, 5, 12, 9, 15, 5а, 17, 10, 8, 3, 4, 20а, 18, 13а, 19а, 14, 20, 2, 1, 6а

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews

 

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Бърля, Общ. Годеч: УПИ Х, кв. 24

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Връдловци, Общ. Годеч: 82, Вила, 1, къща

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Годеч: Александър Стамболийски 1, Асен Златаров 19, Магазин, 16, 2, 10, 1, № 1, 15, 9, 4, 11, 3, 13, 6, Баба Тонка 3, 6, 2, 4, Бор 1, 10, 2, 6, Вила, 8, 12, 4, Борова Гора 3, 1, Брест 15, Васка Емануилова 6, 9, 7, 4, 3, 2, 12, 5, 11, 8, 1, 10, Височка 3, 1, Градина 2, 17, 11, 4, 7, 14, 8, 16, 21, 6, 10, 1, 15, 18, 13, 9, 23, 22, 48, 24, 42, 27, 30, 20, 25, Грамада 19, 17, 2, 13, 1, 7, 15, 9, 3, 5, 11, Елечанова Мтп, Вила, Заводска 4, Иван Вазов 27, 7, 9, 11, 3, 2, 6, 15, 13, 1, 8, 5, 19, 12, 10, Иглика 6, Игнат Емануилов 2, 1, 4а, Йовкина №, Ком 9, 21, 19, №10, 17, 22, 20, 28, 16, 14, 13, 3, 34, 18, 8, 12, 35, 4, 32, 30, 37, 15, 26, 24, 11, 39, Липа 3, 1, 2, Люляк 15, 5, 3, 14, 2, 11, 19, 21, 1, 7, 13, 4, 25, М. Молак, махала Елечанова Вила, махала Молак, Молак УПИ ІІ-215, кв. 18, Вила, къща, УПИ I64 кв. 7, VIII-142, Колиба, Вила, Строеж, Имот. 2036, Молашка 3, 4, 1, 2, 6, Никола Й. Вапцаров 2г, Нишава 2, 11, 7, Новодомска 10, 7, 2, 8, 3, 6, 5, 4, 1, Нягулова 15, 39, 27, 14, 28, 29, 49, 24, 9, 44, 7, 6, 31, 40, 16, 22, 41, 58, 12, 50, 36, 11, 35, 20, 5, 56, 43, 37, 34, 30, 2, 10, 18, 33, 54, 26, 32, 23, 8, 42, 25, 38, 3, 4, 1, 15а, 13, 17, 45, 46, 21, 47, 19, Петров Рид 1, 7, 11, 3, 15, 13, 17, 9, 23, 6, 4, 19, 2, Петрова Бара 4, 11, 19, 8, 9, 1, 5, 13, 2, 15, 3, 7, 6, Пуалица 23, 16, Ракета 16 Фургон, 4, 12, 9, 2, 3, 6, 10, 8, 5, 14, 11, 7, 1, Раковски 5, Свобода 1, 3, 10, Механа, Павилион, 1, 2, 1, Синчец 2, Слънчев Бряг, Стойкина, Теменуга 10, 10, 8, 1, 8, 2, 4, 6, УПИ 4-344, кв. 45, УПИ VIII-364 кв. 49, Христо Смирненски 16, 3, 20, 8, 4, 10, 5, 6, 12, 14, 2, 7, Царина 10, Шипка 18, 20, 9, 7, 1, 12, 10, 4, 3, 5, 16, 8, 6, 14, Явор 4, 2, 10, №, 3, 4, 13, 7, 8, 12, 9, 9, 25

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Голеш, Общ. Годеч: Парцел VІІІ-413, кв. 26

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Губеш, Общ. Годеч: УПИ VII-125, кв. 18

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Комщица, Общ. Годеч: УПИ-XII, Вила

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Равна, Общ. Годеч: къща

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Ропот, Общ. Годеч

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Смолча, Общ. Годеч: Вила

На 12.12.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ - Станинци, Общ. Годеч