Втори информационен семинар за дейността на „Своге Тур“

127 преглеждания

Представиха дейността на предприятието, предлаганите продукти и услуги

На 29 май, в сградата на СУ „Иван Вазов”, гр. Своге се проведе втори по ред информационен семинар за дейността на общинско социално предприятие „Своге тур“.

Мероприятието се проведе в рамките на проект Договор № BG05M9OP001-2.010-0773-C01 „Нова възможност за реализация”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пред учителския колектив на СУ „Иван Вазов“ екипът представи презентация, описваща подробно дейността на предприятието, предлаганите продукти и услуги. Учителският колектив се запозна с процеса на изработка на рекламни сувенири и имаше възможността да види вече готови продукти. На събитието присъства Нина Копринджийска - заместник-кмет на Община Своге, която е и ръководител на проекта, представители на общинска администрация, гости, медии.

„Своге Тур“ се помещава в сградата на НЧ „Градище 1907“. Работата на предприятието е насочена към изработването на рекламни сувенири, свързани с общината, подготовката и предлагането на туристически продукти и промотиране забележителностите на свогенския край, предоставяне на информация на туристи за обектите и местата, които могат да бъдат посетени.

EspressoNews

Снимки: Община Своге