Възможности за съвместни проекти обсъдени на 7-та Европейска среща на регионите и градовете в Братислава

690 преглеждания

В периода 8 – 9 юли 2016г. в столицата на Словакия се проведе 7-та Европейска среща на върха на регионите и градовете в Братислава. Участие в срещата взеха управителят на Софийска област – г-жа Росица Иванова, която беше начело на делегацията от Софийска област,  кметът на Община Сливница – г-н Васко Стоилков, както и европейски лидери и ръководители от всички държави - членки, които имаха възможност да дебатират относно устойчивото развитие на Градовете и Регионите.

По време на отделните сесии бяха обсъдени редица въпроси, сред които - „Отключване на фондовете на ЕС в градовете и регионите”; Инвестиране в устойчиви региони и градове”, „Свързани ресурси: постигане на инвестиции на ЕС, работещи за регионите и градовете” и  „Свързани места: иновативна Европейска транспортна и енергийна инфраструктура”.

Г-жа Иванова и г-н Стоилков имаха възможността да се срещнат с Областния управител на Братиславския самоуправляващ се край – г-н Павол Фрешо и да обсъдят възможностите за съвместни проекти в различни сфери на обществения живот за двете области. Преразгледано беше Споразумението за партньорство сключено през 2008 г. между Софийска област и Братиславска самоуправляваща се област, като бяха обсъдени възможности за провеждане на конкретни мероприятия и реално взаимодействие. Двете страни договориха и бъдеща среща на експертно ниво от двете администрации, на която да се обсъдят и детайлизират дейностите, по които ще си партнират двата региона. Коментиран беше и въпросът за настоящият шест месечен мандат на Словакия, като председателстваща Европейския съюз и готовността на България за предстоящото през 2018 г. председателство.

И двете страни изказаха задоволство от факта, че държави като България и Словакия са равнопоставени в голямото семейство на Европейския съюз.

На официалната среща присъства и Нейно Превъзходителство – г-жа Маргарита Ганева – Извънреден и пълномощен посланик на България в Словакия. В последвалата работна среща българският дипломат запозна Областният управител с възможностите, които нашето посолство предоставя с цел подпомагане двустранните отношения и съдействие за реализиране на конкретни взаимодействия между региони от Словакия и България. Посланик Ганева се ангажира лично с координиране на бъдещи срещи между Софийска област и Братиславска самоуправляваща се област, както и с информация за обмен на добри практики между двете области.

Източник: Община Сливница