Гласуваме за кметове и общински съветници

244 преглеждания

Общият брой на кандидатите в местните избори е 36 251 души

Днес гласуваме за кметове и общински съветници. Соред утвърдените от ЦИК избирателни списъци правото си на глас следва да упражнят общо 6 322 979. Общият брой на кандидатите в местните избори е 36 233 души. От тях за общински съветници - 29 477, за кметове на общини - 1253, за кметове на кметства - 5040, за райони - 463 и за кметства само с един кандидат - 392. Общини, за които има само един кмет за община са пет.гласоподаватели. Общо 66 са партиите и коалициите, получили регистрация за участие в местните избори.

Гласуването започна в 07:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч. Изборният ден може да бъде удължен по преценка на Централната избирателна комисия (ЦИК), ако в 20:00 ч. пред изборните помещения има желаещи да гласуват, но удължаването може да е най-много с един час - до 21:00 ч.

Гласуването е тайно, сам влизате в кабината за гласуване. Гласувате като поставите знак X" или „V" с химикал, пишещ със син цвят само в едно от квадратчетата за гласуване с бюлетина за кмет. В бюлетината за общински съветници отбележете в квадратчето пред избраната от Вас партия, коалиция, местна коалиция или  независим кандидат. Ако предпочитате някой от кандидатите на избраната от Вас партия или коалиция, отбележете предпочитание в кръгчето с неговия трицифрен номер.

В случай, че не желаете да подкрепите кандидат на никоя партия, коалиция или независим кандидат, можете да поставите знак в квадратчето пред „не подкрепям никого“.

Българските граждани гласуват само с лична карта или личен (зелен) паспорт - за родените до 31.12.1931 г. Не се допуска гласуване с шофьорска книжка или международен паспорт.

Когато личната карта е с изтекъл срок на валидност, повредена, унищожена, изгубена, открадната или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване при представяне на удостоверение от органите на МВР за издаване на лични документи.

Избирателите, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, удостоверяват самоличността си с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване.

Звената на Дирекция Български документи за самоличностще работят в днешния ден от 08:30 до 19:30 ч. Те ще издават удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични карти и документи с изтекъл срок, с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.

Сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес, гражданите могат да подават на денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на e-mail izbor@mvr.bg.

Избирателите могат да проверят номера на избирателната секция и мястото на гласуване за предстоящите избори на сайта на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“, на адрес http://www.grao.bg/elections/

EspressoNews