ДФ „Земеделие“ обяви заповедите и картите на масивите за ползване през 2018/2019 г.

426 преглеждания

По чл. 37в от ЗСПЗЗ

Държавен фонд „Земеделие“-София област публикува актуален списък със заповедите и картите на масивите за ползване по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

За общините на запад от София те са:

Община Божурище - с. Златуша, с. Росоман, с. Пролеша, с. Храбърско, с. Делян, с. Мала Раковица, с. Хераково и с. Гурмазово;

Община Годеч - гр. Годеч, с. Бракьовци, с. Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Върбница, с. Гинци, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушня, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станинци, с. Туден и с. Шума.

Община Драгоман - гр. Драгоман, с. Долно ново село, с. Прекръсте, с. Владиславци, с. Летница община, с. Липинци, с. Чорул, с. Чуковезер, с. Долна невля, с. Грълска, с. Чепърлинци, с. Габер, с. Дреатин, с. Круша, с. Камбелевци, с. Драгоил, с. Беренде извор, с. Калотина, с. Беренде, с. Начево, в. Вишан, с. Цацаровци, с. Табан, с. Цръклевци, с. Ялботина, с. Василовци, с. Несла, с. Неделище, с. Нови бърдо и с. Раяновци

Община Костинброд - гр. Костинброд, с. Градец, с. Царичина, с. Бучин проход, с. Драговищица, с. Богьовци, с. Петърч, с. Безден, с. Голяновци, с. Опицвет, с. Понор, с. Дръмша, с. Чибаовци, с. Дреново и с. Петърч.

Община Своге - с. Завидовци, с. Огоя, с. Лакатник, с. Заселе, с. Буковец, с. Манастирище, с. Миланово, с. Зимевица, с. Губислав и с. Добърчин,

Община Сливница - гр. Сливница, с. Гургулят, с. Ракита, с. Извор, с. Радуловци, с. Драготинци, с. Повалиръж, с. Братушково, с. Пищане, с. Алдомировци и с. Бърложница.

EspressoNews