Дирекция „Български документи за самоличност“ с допълнителна организация за работа за местните избори

377 преглеждания

Служителите от звената на дирекцията при СДВР и ОДМВР ще работят и на 27 октомври

Служителите от звената на дирекцията при СДВР и ОДМВР ще работят и на 27 октомври 2019 г. от 08:30 до 19:30 ч. и ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове, информира МВР.

В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври  2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08:30 ч. до 19:00 ч.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (03.11.2019 г.)  ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 27 октомври 2019 г.

На сайта на МВР са публикувани и следните образци на заявления:

Образец на заявление при изгубена/открадната/повредена/унищожена лична карта   

Образец на заявление при лична карта с изтекъл срок на валидност към деня на изборите  

Образец на заявление за лица, родени преди 31.12.1931г., чиито зелени паспорти са изгубени/откраднати/повредени/унищожени и нямат издавана лична карта

Образец на заявление за лица, навършили 18 години, които към настоящия момент нямат издавана лична карта  

EspressoNews