Звената „Български документи за самоличност“ ще работят в деня на втория тур на изборите за кметове

1751 преглеждания

Удостоверенията за първи тур на изборите са невалидни

Дирекция „Български документи за самоличност“ ще съдейства на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас, в деня на втория тур на изборите.

За втория тур на местните избори в населените места, където ще се проведат такива, служителите ще работят на 02 ноември 2019 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч. и на 03 ноември 2019 г. от 08:30 до 19:30 ч.

Ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. вкл., тъй като издадените удостоверения за първи тур на изборите на 27.10.2019 г. са невалидни.

В седмицата преди 3 ноември 2019 г., когато ще се проведе втори тур на изборите за общински съветници и за кметове е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 01 ноември 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 29 октомври 2019 г. до 02 ноември2019 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 03 ноември 2019 г. от 08:30 ч. до 19:00 ч.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

Удостоверението се издава за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 03 ноември 2019 г.

EspressoNews