Играй с EspressoNews и NET1 за Божурище и спечели супер награди!

1417 преглеждания

Спечелете готини награди, предоставени от нашите партньори, под формата на продукти и/или услуги

EspressoNews организира специално за всички жители на град Божурище игра в партньорство с телекома NET1, който от скоро отвори врати в града.

Всички пълнолетни божурчани могат да се включат в играта и да спечелят един от два рутера D-link DIR809 или един рутер D-link DIR842, като  отговарят на въпроси, които ще отправяме към тях, под формата на публикации с хаштаг #ИграсNET1заБожурище във Фейсбук страницата на Еспресо Нюз тук: https://www.facebook.com/EspressoNews.bg.

И това не е всичко! По време на целия период на играта - от 00:00 ч. на 24.08.20 г. до 23:59 ч. на 30.09.20 г., жителите на града ще могат да се възползват еднократно от специалното бонус предложение към играта - Вземи безплатен месец“ за абонаментна услуга от NET1, като посетят в работно време офиса на компанията в Божурище (бул. „Европа“ №20, градинката на „Божура“) и заявят желанието си с кодовата фраза: „Играя с EspressoNews и NET1 за Божурище!“. Необходимо условие е желаещите да са настоящи клиенти на телекома в гр. Божурище, да нямат неплатени такси и да добавят нова услуга към съществуващ срочен договор на територията на града, а ако не са абонати на компанията, да сключат в периода на играта срочен договор с NET1 на територията на гр. Божурище.

Важно: Играта е валидна само и единствено за територията на гр. Божурище и в нея могат да участват само пълнолетни жители на града. За повече подробности за предизвикателствата, следете Фейсбук страницата https://www.facebook.com/EspressoNews.bg. Пълните условия за участие вижте тук:

Общи условия на игра на EspressoNews” в партньорство с NET1

Общи условия:

Официални правила за провеждане на Онлайн игра на “EspressoNews” #ИграсNET1ЗаБожурище и Бонус предложението към играта „Вземи безплатен месец“, в партньорство с „NET1“.

I. Организатор, партньори:

1. Организатор на играта е „Eспресо медия" ООД, ИН: BG 131218553, адрес и седалище на управление: гр. София, ул."Подпоручик Футеков"№1, ПК: 1229, представлявано от изпълнителния директор Десислава Василева (“EspressoNews.bg”).

2. Партньор, предоставящ наградите е „НЕТ 1“ ЕООД, ЕИК 175335782, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър“, ж. к. „ДРУЖБА“ 1, ул. „Асен Йорданов“ № 14, представлявано от управителя Петър Ризов Петров (“НЕТ 1“).

3. Facebook Inc. не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на играта. Цялостното представяне, провеждане и регламент на играта се определят от Огранизатора, представен в т.1 и по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.

II. Териториален обхват на играта: Играта е валидна за територията на гр. Божурище. Адресна регистрация по настоящ или постоянен адрес в града е необходимо условие за участие в играта #ИграсNET1ЗаБожурище (Играта). Бонус предложението към играта „Вземи безплатен месец“ е валидно за  територията на гр. Божурище.

III. Период на Играта и Бонус предложението към играта „Вземи безплатен месец“:

Периодът за участие в онлайн играта за спечелване на големите награди - Рутер D-link DIR809 - 2 бр. и Рутер D-link DIR842 - 1 бр.  е от 00:00 ч. на 24.08.20 г. до 23:59 ч. на 30.09.20 г. и в същия период, в работно време (от 10:00 часа - 19:00 часа от понеделник до петък), на място в офиса на NET 1 (на адрес: бул. „Европа“ №20, градинката на „Божура“) за Бонус предложението към играта „Вземи безплатен месец“.

IV. Условия за участие и механика на играта:

1. Участник в Играта за спечелване на големите награди: Рутер D-link DIR809 - 2 бр. и Рутер D-link DIR842 - 1 бр., предоставени от партньора в играта NET1, може да бъде всяко пълнолетно лице (с навършени 18 години, считано от 30.09.2020), което пребивава на територията на град Божурище и може да го удостовери (с вписан постоянен адрес в гр. Божурище по лична карта, удостоверение за настоящ адрес в гр. Божурище).

2. Лицата, които могат да се възползват от бонус предложението „Вземи безплатен месец“, предоставяно от партньора в играта NET1, трябва да покриват следните условия: желаят да добавят услуга към съществуващ срочен договор с NET1 на територията на гр. Божурище или желаят да станат клиент на срочен договор на територията на гр. Божурище. За да се възползват от предложението, настоящите абонати на NET1 не трябва да имат неплатена дължима месечна абонаментна такса, съгласно индивидуалния си договор. Желаещите ще трябва да заявят, че желаят да се възползват от предложението в периода, в който тече играта (т.III), на място в офиса на NET1 в гр. Божурище (бул. „Европа“ №20, градинката на „Божура“), с кодовото изречение: „Играя с EspressoNews и NET1 за Божурище”.  От бонус предложението може да се възползва всеки, който отговаря на условията за това и до колкото има техническа възможност за доставка на заявените от участника услуги. С оглед избягване на всякакво съмнение, в случай на отправена заявка от страна на лице, отговарящо на условията за участие в тази промоция, за ползване на услуги и след направена проверка за техническа възможност за доставяне на услугата, на която се установи невъзможност за доставка на заявената услуга, NET1 може да откаже да сключи договор с участника като това няма да се тълкува като неизпълнение на негово задължение.

3. Не се допускат до участие участници, които: Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила; Използват недобросъвестни методи, за участие, използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и Партньора, агенти и промоутъри (включително членове на техните семейства), подразделения, дъщерни дружества и филиали на Организатора и Партньора, както и други свързани юридически лица.

4. Място на провеждане: Играта за спечелване на големите награди се провежда на официалната Facebook страница на “ЕspressoNews“ на адрес: https://www.facebook.com/EspressoNews.bg

Желаещите  да се възползват от бонус предложението „Вземи безплатен месец“ могат да го направят в работно време на място в офиса на NET1 в гр. Божурище, с кодовото изречение: „Играя с EspressoNews и NET1 за Божурище”.

5. Участието в Играта се реализира в периода по т.III от тези Правила при следните условия:

5.1. Участниците се регистрират за участиe в онлайн Играта на Фейсбук страницата на EspressoNews на адрес: www.facebook.com/EspressoNews.bg, като отговорят правилно в коментар на въпрос, зададен в публикация на стената на официалната Facebook страница на “ЕspressoNews“. Всеки участник, може да регистрира участие само от свое име и само по веднъж за всеки задаван въпрос от поредицата. Отговорите на зададения въпрос, участниците публикуват под формата на коментар под въпроса. Предоставя се възможност на желаещите да се включат за участие под всеки отделен въпрос от играта, но не се допуска дублиране на победител  - всеки участник може да спечели само една голяма награда (рутер) за целия период на играта.

5.2. Желаещите  да се възползват от бонус предложението „Вземи безплатен месец“ ще трябва да го направят в работно време, на място в офиса на NET1 в гр. Божурище, с кодовото изречение: „Играя с EspressoNews и NET1 за Божурище”. При спазени всички условия, в периода на провеждане на играта, участниците могат да се възползват само веднъж от бонус предложението „Вземи безплатен месец“.

6. Печелившите участници се определят чрез  томбола на случаен принцип сред всички участници, отговорили правилно на конкретния въпрос. Техните имена ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на “EspressoNews“ на адрес: https://www.facebook.com/ЕspressoNews.bg/ и/или на www.EspressoNews.bg. Победителите ще трябва да се свържат с Организатора чрез изпращане на съобщение във Фейсбук страницата EspressoNews.bg до 3 работни дни от обявяването им като победители и да предоставят необходимите данни за получаване на наградата.

7. Получаване на наградите: Наградите ще могат да бъдат получени от печелившите участници на място, в офиса на „Нет 1“, гр. Божурище на адрес: бул. „Европа“ №20, градинката на „Божура“, в работно време и в срок до работни 15 дни, от обявяването на печелившия участник за големите награди. Организаторът и Партньорът не носят отговорност  за непотърсени награди, и не са задължени да организират нова игра за такива. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за щети нанесени върху материалните награди след връчването им на печелившите участници, както и за каквито и да е проблеми, препятствия и други, възникнали с бонус предложението „Вземи безплатен месец“: например невъзможност за свързване и други.

8. Спечелените Награди и Бонус предложението „Вземи безплатен месец“ не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившите участници нямат право да преотстъпват или прехвърлят по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получат Наградите. Печелившите участници носят отговорност за всички разходи във връзка с Наградите, включително за деклариране на Наградите и заплащане на данъци /ако такива се дължат.

9. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта и бонус предложението: За целите на участието в Играта за големите награди, а именно: регистрация за участие, идентификация за правото на участие, идентификация на спечелилия участник и предоставяне на наградата, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: три имена, адрес по лична карта/настоящ адрес и телефонен номер.  Посочените данни се обработват само и единствено за целите на Играта. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

Лични данни, събирани и обработвани при участие в съпътстващата активност на играта - бонус предложение „Вземи безплатен месец“, предоставените от участниците данни, на място, в офиса на партньора в играта NET1 в гр. Божурище, се събират и обработват от Партньора съобразно следните документи: Политика за личните данни при провеждане на рекламни игри и маркетингови кампании и Политиката за поверителност на личните данни, достъпни на интернет страницата на партньора www.net1.bg , раздел „Лични данни” за целите на предоставяне на избрана от участника телекомуникационна услуга, предлагана от Партньора.

С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от Организатора,за целите на организиране и провеждане на играта, включително да се предоставят на трети лица ангажирани с организиране на играта и предоставяне на наградите. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни.

10. Организаторът и Партньорът не носят отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства. Не отговарят:  в случай, че наградите не могат да бъдат получени, предоставени или реализирани поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и при невъзможност наградите да бъдат предоставени, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства. Не носят отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предоставят наградите, в случай, че регистрацията на даден участник в играта  съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. Не носят отговорност за липсващи или загубени регистрации във Facebook.

11. Организаторът имат право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само - злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на наградата или невъзможност за използването й поради местни официални празници или други обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди, поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторите не дължат каквато и да е компенсация на участниците.

12. Забранени са всякакви опити за манипулиране на играта. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организатора и Партньора на играта, Организатора има право да дисквалифицира съответния участник.  Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно. Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява решението си – то ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

13. Всеки участник трябва да се увери, че участва в играта  със своето истинско име.

14. За манипулация се счита използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в играта; Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице играта.

15. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България.

16. Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организатора, неговия Партньор и техните поделения, филиали, дъщерни дружества, управители, длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта /наричани заедно „Обезщетените Страни”/ по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с: а. Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта; б. Представяне/участие и/или Използването от Обезщетените страни на представяне/участие (и/или на част от такова); в. Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби; г. Неразрешено използване от страна на участник, както е приложимо, на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице; д. Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта ; е. Приемане и/или използване на наградите; ж. Всяко право или полза, предоставени от участник на Организатора и Партньора във връзка с Играта; з. Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право.

17. С участието си в играта, печелившите участници изрично се съгласяват да участват в последващи играта рекламни активности, като Организатора и Партньора в играта си запазват правото да използва имената и техни фотографии за публично представяне, без печелившите участници да получават допълнително възнаграждение за това. 

18. Организаторът си запазва правото да удължи, отложи или анулира играта, както и по всяко време да измени и допълни настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на наградите или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страницата  https://www.espressonews.bg/ и влизат в сила от момента на публикуването им.

19. Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата на “EspressoNews“: https://bit.ly/GameNET1Bozhurishte 

20. Играта и бонус предложението „Вземи безплатен месец“  се провеждат в съответствие със законите на Република България.

21. Настоящите Правила влизат в сила от 00:00 ч. на 24.08.20 г.

IV. Правни спорове

1. Организаторът и Партньорът не носят отговорност и не следва да бъдат въвличани в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху наградите, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта и бонус предложението „Вземи безплатен месец“. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора, Партньора и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните ще отнесат въпроса до компетентните институции.

V. Съгласие: С регистрацията си за участие в играта, съответният участник безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организаторите, включително всяко тълкуване на Правилата.

Повече информация за предлаганите услуги от NET1 на територията на града можете да получите в работно време (10:00 - 19:00 часа от понеделник до петък) на място в офиса в гр. Божурище (бул. Европа, 20 - градинката на „Божура“), както и на телефон: 0899691414.

NET1 с безплатни месеци за доволните клиенти и възможност да спечелят телевизор
Битови сметки вече могат да се плащат и в офиса на NET1 в Божурище
NET 1 вече и в Божурище
NET1 с престижно отличие „Агент на промяната“ с кампания за озеленяване

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук