Кръстопъти на житейското, кариерното и професионално развитие

1931 преглеждания

Най-важното е децата и техните родители да са информирани за всички възможности

Първият житейски кръстопът, свързан с кариерно и професионално развитие при голяма част от децата е в седми клас. Значимостта на този избор поставя на изпитание нервите на хиляди родители и деца всяка година, затова ще споделим няколко правила и стъпки за вземането на това решение. Определено няма универсална рецепта за всички. Всеки човек си е индивидуален и затова всички класации за най-добро училище са по-скоро индикатор за интереса на родителите и децата, отколкото гаранция, че точно това училище е най-подходящо за всяко дете. 

Най-важното е децата и техните родители да са информирани за всички възможности. На този етап от образованието е важно да се вземат предвид няколко неща, които са свързани с действащата система за средно образование, която дава възможност на учениците да изберат между общообразователни училища, каквито са езиковите и математическите училища и професионални гимназии. 

Изборът на професионална гимназия става все по-желан напоследък, защото тези училища започнаха да предлагат атрактивни специалности, за които има търсене на пазара на труд и децата могат да си намерят работа веднага след завършването, често без да е задължително да учат висше образование. Другата атрактивна възможност, която предлагат професионалните гимназии са специалности в дуална форма на обучение. Учениците, които се обучават в тези специалности, имат възможност още от 10 клас да започнат да се обучават практически, като вместо в училище те изучават специализираните предмети в реална работна среда, директно в компании - партньори на гимназиите. 

В общообразователните училища също се предлагат профили, които учениците могат да си изберат още в 7 клас. Все повече училища предлага STEAM профили, защото независимо от професията, която детето ще избере, тези умения ще са му полезни. В седми клас е прекалено рано за избор на професия, не само заради бързо променящите се тенденции на пазара на труд, за които вече споменахме, но и заради огромните възможности, които имат съвременните деца. 

Затова на този етап от образованието децата и родителите трябва да изберат на първо място между изучаването на чужди езици, природни науки или конкретна специалност от професионалните гимназии, а на второ трябва да решат дали ще се ориентират към конкретен профил, който би могъл да е полезен в бъдещата реализация на детето. Например хуманитарният и чуждоезиковият профили са подходящи за деца, които имат афинитет към изучаването на езици, обичат да четат и пишат, докато природоматематическия профил е за деца с афинитет към тези науки. Съществуват и други възможности като профили по информационни технологии, предприемачески, изкуства и спорт. Всеки от тези профили ще развие знания и умения, които ще са полезни за бъдещата професия, дори тя да не е свързана с профила. 

Следващият важен етап свързан с профилирането се случва в 10 клас, защото съгласно действащото в момента законодателство, до десети клас учениците ще изучават цялото задължително учебно съдържание. В единадесети и дванадесети клас учениците избират по три или четири профилиращи учебни предмета. Този избор е много по-важен за учениците по отношение на тяхното кариерно развитие, в сравнение с профилирането в 7 клас. Ако учениците планират да продължат образованието си, е добре - а в някои висши училища задължително - профилиращите предмети да са свързани с университетската специалност. 

Процесът по избор на училище, профили, университет е част от кариерното развитие на учениците. Често децата и техните семейства имат нужда от подкрепа, затова Министерство на образованието и науката поддържа Национална платформа за кариерно ориентиране на учениците. Тя съдържа много полезна информация, като списък на училищата на територията на страната, в който може да се открие подходящо училище по професия и профил. Може да се намери също информация за специалностите за продължаване на образованието в университет. На същия сайт учениците могат да си направят тест за професионално ориентиране, според класа си. Всеки може да се запише за безплатна консултация с кариерен консултант от Центровете за кариерно ориентиране и подкрепа за личностно развитие, каквито функционират във всяка област на страната.

Съществуват и други възможности за кариерно консултиране, както и много ресурси, които могат да са полезни на учениците. Предлагат се частни кариерни консултации, платени инструменти (тестове) за кариерно ориентиране, които помагат учениците да разберат повече за себе си.

Неправителствени организации, като Фондация на бизнеса за образованието, предлагат и безплатни ресурси за ориентиране. ФБО от 2005 г. развива кариерното ориентиране и консултиране в България като обучава кариерни консултанти и създава съдържание за информиране на младите хора чрез различни иновативни инструменти, като онлайн въпросници, геймифицирани обучения за развитие на кариерни умения, онлайн игри и други.

Един такъв инструмент подходящ за ученици в 7 клас е тестът за професионални типове, а техните родители могат да оценят своя стил на подкрепа като попълнят теста за кариерно консултиране на родители

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук