На днешния ден: Пожарникарите в България отбелязват своя професионален празник

756 преглеждания

Поводът да бъде избрана тази дата е свързан със свикването на първия събор на пожарните команди в България

14 септември е професионален празник на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и на българските пожарникари.

Поводът да бъде избрана тази дата е свързан със свикването на първия събор на пожарните команди в България, който се състои от 14 до 18 септември 1905 г. в София. В него участват командирите на 17 пожарни команди, създадени от българските общини след Освобождението и 10 командири на доброволни пожарни команди.

По време на съборът се разискват се състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси.     

Основава се дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание „Пожарно дело”  като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.

Денят на пожарникаря е обявен за празник с Решение на Министерски съвет от 12 септември 1995 г. В днешно време, той се отбелязва с молебени и редица прояви, свързани с демонстрации на работата на пожарните екипи и мероприятия за повишаване на познанието на населението за действия при пожар, бедствие и аварии.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук