Нови помощни материали и актуализирани документи за работодателите във връзка с новия дизайн на мярката 60/40

206 преглеждания

Работодателите, които вече са кандидатствали, не е необходимо отново да представят документи по актуализираните образци

Агенцията по заетостта публикува нови помощни материали и актуализирани документи за работодателите, които проявяват интерес към ПМС 151/2020 г. Целта е да се улеснят представителите на бизнеса в процеса на кандидатстване по новия дизайн на мярката 60/40, както и да се облекчи обработването на подадените документи, информират от Агенцията по заетостта. 

Работодателите могат да се възползват от новия помощен материал „Контролен лист за самопроверка и чести пропуски”, публикуван на електронната страница на Агенцията по заетостта в раздела „Финансови стимули за запазване на заетостта” или тук. В него те ще открият информация за най-честите причини за неодобряване на кандидати, допусканите технически или административни грешки и пропуски в документите за кандидатстване или за ежемесечно отчитане, както и форма /Контролен лист/ за самопроверка от кандидата за пълнота и коректност на подготвените документи.

Промяната в документите за кандидатстване е свързана само с Декларацията за държавни помощи. След консултация с Министерството на финансите, обемът на информацията, която ще попълват кандидатите в самата Декларация, е значително намален за сметка на увеличения обхват на проверките, които Агенцията ще извършва по служебен път. Освен това, в същия раздел е публикуван и пример на попълнена Декларация за минимални и държавни помощи (помощен материал за кандидати), както и указания за попълване на актуализираната Декларация. Така, работодателите ще бъдат значително улеснени и изготвянето на декларацията няма да им отнема много време.

Работодателите, които вече са кандидатствали, не е необходимо отново да представят документи по актуализираните образци. Комисията в съответното бюро по труда може да изиска допълнителна информация/документи само от тези работодатели, за които се налага да се допълни/актуализира вече представената информация, с оглед коректната оценка на допустимостта на кандидата.

Източник: Агенция по заетостта

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук