ОбС-Божурище ще заседава извънредно заради пожара в блок 7 на ж.к. "Жилища"

312 преглеждания

Ще гласува отпускането на финансова помощ за пострадалите семейства

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище ще се проведе на 01 октомври 2018 г. /понеделник/. Заседанието е с начален час 10:00 и ще се състои в малкия салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“. Сесията се свиква по повод пожара, който изпепели част от жилищен блок в града и остави без покрив няколко семейства. Местният парламент ще заседава при следния дневен ред:

1. Промяна на бюджета на общината за 2018 г. – Докладна записка с рег. № Д-291/28.09.2018 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

2. Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от пожара на 27.09.2018 г. семейства, живущи в ж.к. Жилища бл.7, гр. Божурище – Докладна записка с рег. № Д-292/28.09.2018 г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

Преди Общинския съвет, ще заседават и постоянните комисии към него по „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”; „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”; „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“; „Обществен ред, законност и сигурност”; „Земеделие, гори, екология и околна среда” и

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 EspressoNеws