Община Костинброд: Започва раздаването по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 Европейски социален фонд и операция bg05sfpr003-1.004 „Подкрепа“

297 преглеждания

В община Костинброд раздаването стартира от 10.04.24г. до 19.04.24 г. в селата в общината и от 22.04.24г. до 31.05.2024 г.

Започва раздаването по програма за храни и основно материално подпомагане, съобщиха от Община Костинброд:

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 Европейски социален фонд плюс операция bg05sfpr003-1.004 „Подкрепа“

В община Костинброд раздаването стартира от 10.04.24г. до 19.04.24 г. в селата в общината и от 22.04.24г. до 31.05.2024 г. в град Костинброд, с локация: ПГВМСС „Св. Георги Победоносец”, ул.„Валери Чакалов ”№ 21 /партер - общежитие/
Очаквайте допълнителна информация за пунктове и работно време!
На 3 април 2024 г. /сряда/ стартира раздването на хранителни помощи на територията на София област /от град Самоков/, предназначени за лица и семейства на различни основания от дирекция „Социално подпомагане“, което включва следните категории и ще се извърши в два транша:
1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.) за отоплителен сезон 2023/2024 г.
2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД през месец 01.2024 г.
3. Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от ЗХУ през месец 01.2024 г.
4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през месец 01.2024 г.
5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 01.2024 г.
6. Лица и семейства, подпомогнати през м. януари 2024 г. с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства вследствие на възникнали бедствия и аварии.
7. Лица и семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г.), поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение за отоплителен сезон 2023/2024 г.
Раздаването започва по график, както следва:
Временни пунктове и период на раздаване /начална и крайна дата на раздаване/:
1. Самоков, ул.”Цар Борис 3” № 26
03.04. – 26.04.2024 г. села
29.04. – 07.06.2024 г. град
2. Ботевград, пл.„Севаст Огнян” № 20
04.04. – 12.04.2024 г. села
15.04. – 07.06.2024 г. град
3. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 130
05.04. – 12.04.2024 г. села
15.04. – 10.05.2024 г. град
4. Елин Пелин, сградата на Община Елин Пелин,
задния вход на пл. „Независимост” №1
08.04. – 12.04.2024 г. села
15.04. – 10.05.2024 г. град
5. Етрополе, бул.”Руски” № 109
09.04. – 07.06.2024 г.
6. Костенец, ул .” Цариградско шосе” № 51 А
09.04. – 30.04.2024 г.
7. Своге, бул. „Искър” № 1
10.04. – 26.04.2024 г. села
29.04. – 07.06.2024 г. град
8. Костинброд, ПГВМСС „Св. Георги Победоносец”, ул.„Валери Чакалов ”№ 21
10.04. – 19.04.2024 г. села
22.04. – 31.05.2024 г. град
9. Годеч, пл.”Свобода” № 1
10.04. – 19.04.2024 г. села
22.04. – 31.05.2024 г. град
10. Правец, пл.”Генерал Раух” № 3
11.04. – 31.05.2024 г.
11. Долна баня, ул. „Бистришка ” № 1 Спортен комлекс
11.04. – 31.05.2024 г.
12. Сливница, бул. „П. Хилендарски” № 102
12.04. – 07.06.2024 г.
13. Драгоман, Спортен комплекс, ул.„6-ти септември” № 1
12.04. – 31.05.2024 г.
14. Божурище, ул.„Добри Чинтулов” № 2
12.04. – 31.05.2024 г.
15. Мирково, ул.”Г. М. Димитров” № 16
15.04. – 26.04.2024 г.
16. Чавдар, ул. „Христо Ботев” № 9
15.04. – 22.04.2024 г.
17. Челопеч , ул.”3-ти март” № 5
15.04. – 26.04.2024 г.
18. Златица, ДСП ул.„Ал. Стамболийски” № 4
15.04. – 17.05.2024 г.
19. Горна Малина, ул. „26” № 13
15.04. - 30.04.2024 г.
20. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” № 2
16.04. – 31.05.2024 г.
21. Антон, ул. „Александър Стамболийски” № 24
16.04. – 26.04.2024 г.
22. Копривщица, ул .”Л. Каравелов” № 16
16.04. – 16.05.2024 г.
Едночленни и двучленни семейства ще получат пакет с общо тегло 10, 890 кг. Тричленни и семейства с повече членове ще получат по два пакета:
• Първи пакет с общо тегло 10, 890 кг.
• Втори пакет с общо тегло 27, 580 кг.
За информация и съдействие:
ОС на БЧК-София област
тел.: 02/8468527
sofreg@redcross.bg
За връзка с община Костинброд
Тел.: 0721/68 752 - отдел “Социални и хуманитарни дейности”
 
Източник и сн.: Община Костинброд