Община Своге публикува сроковете за кандидатстване и прием в първи клас за ученици от град Своге за учебната 2020/2021 година

685 преглеждания

Освен улесняването на родителите и директорите, с утвърждаването на Системата ще бъде оптимизирана работата на общинската администрация

Кметът на община Своге утвърди със своя заповед Система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Своге за учебната 2020/2021 година.

В гр. Своге училищата, които извършват прием на ученици в 1 клас са: Средно училище „Иван Вазов“ и Начално училище „Д-р Петър Берон“. Чрез приемането на тази Система се въвеждат ясни и точни правила за кандидатстване и прием.

Изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование са обсъдени на среща с представители на общинската администрация и директорите на училищата от гр. Своге, в които се осъществява прием за първи клас.

Освен улесняването на родителите и директорите, с утвърждаването на Системата ще бъде оптимизирана работата на общинската администрация, която според чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование е длъжна да осигурява и контролира обхвата на подлежащите за записване в първи клас, както и на всички деца и ученици в задължителна училищна възраст.

Приемът на Заявления за прием в 1 клас е от 15 май до 22 май.

За улеснение на родителите в периода на извънредно положение, с цел да се избегне струпване на повече хора в училищата, могат да изтеглят Заявленията от посочените адреси:

СУ „Иван Вазов“ – Сайт на училището:  sou-svoge.com

тел. 0893615107

НУ „Д-р Петър Берон“-   Сайт на училището:  https://nuberon.wixsite.com/mysite

тел. 0895501674Ако поради усложнената епидемичната обстановка  заради COVID – 19 се наложи промяна на графика или някаква друга организация по приема, своевременно ще бъдете информирани чрез сайта на Община Своге и училищата.