Предприети мерки и извършени действия от Община Своге във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19

351 преглеждания

Кметът на Община Своге – Емил Иванов, осигури достатъчни количества на този етап предпазни маски, дезинфекционни материали, термометри с инфрачервени лъчи

Във връзка със създалата се ситуация в страната по отношение на COVID-19 и с цел превенция и опазване здравето на населението, Община Своге прояви високо чувство на отговорност към жителите на общината като предприе редица мерки, имащи за цел ограничаване риска от разпространение на вируса.

Кметът на Община Своге – Емил Иванов, осигури достатъчни количества на този етап предпазни маски, дезинфекционни материали, термометри с инфрачервени лъчи за местата с най–чести посещения на граждани като основната сграда на общината, Дирекция по гражданско състояние, Местни данъци и такси, полицията, общинската болница, медицинския център.

До момента предприетите мерки и извършени действия са:

- Общинският кризисен щаб – Своге включва представители на общинска администрация, РУ- Своге, РСПБЗХ- Своге, както и управителите на МБАЛ- Своге и Медицинския център;

- Със Заповед № 358/ 11.03.2020г. на Кмета на Община Своге са определени задължителни и препоръчителни мерки за превенцията на разпространение на Коронавируса. Със заповедта срещу подпис бяха запознати всички представители на обществени сгради, вкл. гарови сгради, здравни заведения, санаториум, детски градини и училища, социални домове и домове за възрастни хора, търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти, кметове и кметски наместници на населените места;

- Създадена е специална секция на официалния сайт на Община Своге, където регулярно се публикуват материали за Коронавируса – препоръки на Националния оперативен щаб, заповеди, алгоритъм за дезинфекционни мероприятия, протоколи от заседанията на общинския щаб, задължителните и препоръчителни мерки и др;

- На 13-ти и 14-ти март служители на Община Своге връчиха копия на Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, както и актуализация на същата на изброените по-горе обекти

- Община Своге затвори всички детски площадки на територията си, както и клубове за пенсионери

- Отменени са всички масови културно – развлекателни, образователни и спортни мероприятия

- Отменен е общинския пазар в четвъртъците

- Служители на Община Своге извършват ежедневна дезинфекция на най-посещаваните обекти в града, включително –  автогара, жп гара, големите хранителни магазини и по целия маршрут от жп гарата до Общинската болница  и медицинските центрове. Дезинфекцират се и всички автобусни спирки.

- Редуцирани са автобусните превози по намалени разписания. Извършва се дезинфекция на превозните средства от фирмата ЕТ „Марио – 95“

- Община Своге съдейства и осъществява контрол по отношение на спазване на наложените карантини на лица, посочвани от Регионалната здравна инспекция – Софийска област

- Съвместно с представители на РУ- Своге се извършват постоянно проверки и контрол на обектите за спазването на противоепидемичните мерки;

- Всички заповеди, препоръки, съобщения, мероприятия вкл. за дезинфекция, мерки за превенция и всякаква друга важна информация, касаеща граждани и институции, своевременно се публикува на официалния сайт за сведение и изпълнение.

Обявиха телефон в помощ самотно живеещите възрастни хора в ...
Дирекция „Бюро по труда“, гр. Своге с промени в извършваните услуги до ...
Кризисен щаб-Своге възстановява дейността на Центъра за обществена подкрепа
Кризисен щаб-Своге със заседание и днес

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук