Община Сливница стартира процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение

547 преглеждания

Ще бъде реализирано в село Братушково

Община Сливница стартира процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение. В тази връзка на сайта на местната администрация беше публикувана обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.).

В обявата се съобщава, че „БУЛЛ ФИШ 2014“ ЕООД, ЕИК 203011192, гр. Сливница, 2200, ул. „Хан Аспарух” № 20, тел: 0893577467, Юлиан Костадинов, има инвестиционно предложение за Изграждане на дървени панорамни преместваеми /поставяеми/ кейове с покрито място за сядане, Преместваема /поставяема/ покрита дървена конструкция за отдих и преместваем /поставяем/ санитарен възел.

Имотът е разположен в село Братушково, община Сливница с идентификатор 06175.14.36 с площ от 184706 кв.м. с трайно предназначение на територията: Територия, заета от вода и водни обекти, начин на трайно ползване Язовир в местност Селище.

За контакти: Юлиан Костадинов, тел: 0893577467

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

EspressoNews