Отчет на Комисията по превенция от наркотични зависимости „Живей чисто“

431 преглеждания

На 7 декември 2017 г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947” град Костинброд се проведе годишен отчет на Комисията за борба с наркотиците и кампанията „Живей чисто”.

На срещата, организирана от г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд, взеха участие представители от РУ на МВР - Костинброд, директори на училища, детски градини и центрове на територията на община Костинброд.

Мерките за превенция през 2017г., които бяха презентирани от г-жа Тереза Власайкова – експерт по социални дейности и МКБППМН в община Костинброд, включваха:

Кратка история на кампанията „Живей чисто“, фестивали и спортни турнири с участието на логото на детелината. Бяха споменати и част от извършените дейности, свързани с борба с наркотиците от училищата и социалните центрове на територията на град Костинброд. Отчет за своята дейност дадоха Първо ОУ „Васил Левски“, Второ ОУ „Васил Левски“, СУ „Д-р Петър Берон“, Дневен център за работа с деца на улицата и Центъра за обществена подкрепа „Промяна“. Набелязани бяха основните дейности и приоритетите на Комисията през новата 2018 година.

Основна цел на Комисията през 2017 година бе във всяко училище, културен или социален център на територията на общината да се формират групи за превенция на този проблем. Постоянна цел на община Костинброд е чрез тази комисия у учениците да се формира отрицателно отношение към новите социални предизвикателства, децата да добиват трайни навици и умения за здравословен начин на живот и да се стимулира у тях силата да устояват на изкушението от обкръжаващите ги порочни влияния. Основната идея е да бъдат предлагани адекватно достатъчно други алтернативи, с които да се формира правилен мироглед у младежите в Костинброд.

източник: община Костинброд