Планирани прекъсвания на електрозахранването ще има на запад от София

989 преглеждания

В периода 17-23 юни

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините на Запад от София ще има в периода 17-23 юни, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище

На 20.06.2019 г. /09:30 - 13:00 Ч./ - Божурище: Божур 11,2, Далия 8, Даме Груев 2, Европа 97,36,99,109,40,42,Строеж На Къща,107,93,48,34,48-50,44а Пи Хх, Кв.76,103,95, Еделвайс 40,23,23а,21,25,19,38,36, Здравец 7,8,7,Къща, Искър 12а, 16, 13, 7а, 4, 9, 8, 14, 29, 10а, 2а, 2, 18а, 4а, 16а, 14а, 3, 15, 24а, 6,12,10,17,26а,5,11,7,20а,18,20,22,24,8а,26,23,28, Кипарис 19,7,9,13, Лотос 3,11, Максим Горки 2,6,5,1,3, Отец Паисий 5,4, Пролет 6,11,14,8,7,13,9,12, Рила 2,4,21,25,3, Упи 16-826,Кв.76 , Упи Viii-Общ. Кв.76 , Х-54,100 Кв.11 , Явор Пролет,9, Янтра 19, 6,8,2,0000,83,84,2,12,Тп Изгрев

На 20.06.2019 г. /11:00 - 15:00 Ч./ - Божурище: Девети Септември 5

На 20.06.2019 г. /11:00 - 15:00 Ч./ - Гурмазово: I-212, Кв.20 , Любен Каравелов 4, Упи Ix-159,Кв.14 , Упи Vii-270, Кв.24 , Упи Xiv-157 Кв.14 , Упи І-254 Кв.25 , Упи Х-299 Кв.29 Временно Ел.Захранване За Строителство, Упи Vііі-008013,Кв.34,Къща,Вила,ПомпаНа 19.06.2019 Г. /09:30 - 14:00 Ч./ - Пожарево, Общ. Божурище: 123.106 , 123.211 , Местност Могила , Пи 123.274 , Къща

На 19.06.2019 г. /13:00 - 16:00 Ч./ - Пролеша: Ix-108, Кв.16 , Иван Вазов 12, Упи I-122,123 , Упи V-29 Кв.11 , Упи Vіі-108, Кв.16 , Упихі-102 Кв.15 , КъщаНа 17.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 18.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./

На 19.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./

На 20.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 21.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -Храбърско: Алек Мак 1, Ален Мак 22, Упи -2-Кв.20 , Вила

Община Годеч

На 17.06.2019 г. /09:30 - 15:30 Ч./ На 18.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч./

На 19.06.2019 г. /09:30 - 15:30 Ч./ - Годеч: Vi-1405, Кв.130 , М.Свинарника , Мах.Джуричова Вила,Къща,75 Вила,Вила No15, Местн.Цоланова , Найденова Махала Найденова, Найденова Махала , Найденовци , Пи 004087 Найденова Махала, Русе 35, Софийско Шосе 50, Хан Аспарух 1а, Цикура , Цоланова 9,13

На 20.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 21.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Годеч: Додовица Вила,42,55,37 Вила, Свобода 1

Община Драгоман:

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Баха лин: Вила

На 17.06.2019 г. /10:00 - 14:00 Ч./ - Беренде Извор: Вила

На 20.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 21.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Василовци, Общ. Драгоман: Вила,Къща

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Вишан

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Владиславци: Упи Xvii-36,Упи Vi-37,Упи Vii -33 , Къща,Упи Хі-239,Кв.23На 17.06.2019 Г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Габер, Общ. Драгоман: Vіі-99 , Бурел 2, Градище 1, Ул.Елин Пелин 3, Упи I-318.Kb 34 , Вила,37,6,Упи Хі-24,Кв.3На 17.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./

На 18.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./

На 19.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./

На 20.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./

На 21.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ -Големо Малово: Упи І-340,Кв.32а , Упи Хi-92,Кв.15 , Къща,Упи Vііі-233,Кв.16,Вила

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 10:30 - 16:00 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Горно Село: Вила

На 17.06.2019 г. /10:30 - 16:00 Ч.; 10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Грълска Падина: Мах.Горно Ново Село

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Долна Невля: Вила

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Долно Ново Село, Общ. Драгоман

На 20.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 21.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -Драгоил: М.Крива Бара / Кв.12 , Местн.Локва Пи-025022

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Драгоман: Акация 9,4,1, Еделвайс 10,8,18,2,12,16,22,4,6,14,28,20,24, Железничар 55, 75, 73, 53, 77, 25, 7, 57, 29, 17, 5, 13, 41, 69, 11, 55, 31, 59,45,63,9,21,77,1,3,27,61,33,67, 71, 23, 65, 15, 19, 43, 51, 49, 47, Иглика 8, 2, 6, 4, 9, 1, Игрище За Минифутбол Упи І , Кольо Фичето 18, Космина 3,4,28,1, Нишава 1,5,2,10,9,3,7,6,11,8,13, Петнадесети Кантон 15, Спортист 4,6,3,2,5,4,1,7, Средна Гора 2,1,4,11,9,13,3,6,5, Странджа 11,2,10,8,7,12,9,6,5,1, Христо Ботев 42, Шести Септември 36,30,32,28,42,38,34,40,7, Ярловци , 2,1

На 17.06.2019г. /12:00 - 16:00 Ч./ - Драгоман: Врътковица

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Камбелевци: Хіі-22 , Вила,Упи Іх-Общ.Кв.6

На 17.06.2019 г. /10:30 - 16:00 Ч.; 10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Круша, Общ. Драгоман: Къща

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Начево: Вила

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Несла: 000136 , Къща,Къща

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Чеканец, Общ. Драгоман: Къща,Вила

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Чуковезер: Упи-Ii , Вила

На 17.06.2019 г. /10:30 - 11:30 Ч.; 15:30 - 16:00 Ч./ - Ялботина

Община Костинброд

На 17 .06.2019 г. /12:00 - 16:00 Ч./ - Безден: .Упи Іv-126, Кв.2 В.З. Бистрица , В.З. Бистрица Упи Хvі-164 , Упи Vii-116, Кв.1 , Упи-Ix-510,Кв.5а , Вила

На 17.06.2019 г. /09:30 - 15:30 Ч./

На 18.06.2019 г. /09:30 - 15:30 Ч./ - Дръмша: 87,331 М.Над Училището , Къща

На 18.06.2019 г. /09:30 - 14:00 Ч./ - Костинброд: 38978.624.23 , Братя Миладинови 16,28,5,2,22,26,30,3,Пи 3877, Кв.50,32,1,12,24, Генерал Влад. Заимов 16,17,11,12,19,3,1,9,No 12,18,15,13,21,2,4,8,10,23,14,5,6, Добри Чинтулов 6,5,13,11,12,15,3,2,10,8,9,4, Дравски Бой 16,3,1,23,25,6,21а,15,27,12,4,17,13,8,19,5,2,14,9,10,7, Иван Асен Ii 5,14,4,8,15,1,6,2,12,11,9,3,16,18,13,10,7, Индже Войвода 2, Обединена 141,135,184,139,172,127,170,170а,176,178,188,182,174,131,125,180,133,137, Опълченска 3,1, Сергей Румянцев 13, Слана Бара 3,1,5,4, Средорек Пи 622032 М.Средорек, Стефан Стамболов 6,6а, Страцински Бой 3, Упи/Парцел4155,Кв.50 , Хан Аспарух 12,2,4,8,1,10,6,5,7, Хан Крум 9,1а,3,7,2,11, Шияковци 7,3,5,1,Фургон,9, Юрий Гагарин Обединена,25

На 18.06.2019 г. /10:00 - 14:00 Ч./ - Костинброд: Xiv -1969.6635 , Xiv-1969.6635 , Георги С. Раковски 97, 82а, 95, 87а, 70, 64, 91, 74, 97а, 93, 68, 80, 66, 76, 87,72,89а,101,78,99,64а,91а,89,82, Здраве 2, Иван Вазов 10,11,9,14а,1а,15,6,4,13,14,3,7,15 Къща,7а,2,12а,14 А,5,1,17, Йордан Йовков 88, Ломско Шосе 29,35,33,25,27,31, Славянска 115, Черни Връх 12,10,8,6,2,3,4,1,4а

На 17.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./

На 18.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Костинброд: Дванадесети Април 6, 8, 26, 24, 4, 16, 7, 28, 11, 30, 10, 12, 20, 18, 13,9,8а, Еделвайс 29,50,44,48,25,46, Екатте 38978, Гр, Костинброд , Жп Кантон , Липа 3,4,6,9,1а,5,11,1,2,8,7,13, Малина 31а,13,7,14,31,22,15,2,23,25,6,5,9,17,20,No 15,16,29,18,11,10,27,1,8,3,19,4,21, Момчил Войвода 1,9,3,1а,8 IiРайон,11,17а,7,5,21,17,13,15, Незабравка 1,3,6,2,4,5, Обединена 17,19,17а,9,21,27, Петър Берон 6,12,16,26,8,14,10,2,4,1, Роза 8,2,6,4,3,1, Спортист 10,3,4,13,6,8,9,1,7,15,11,2,5, Средна Гора 2,8,8а,5,4,3,1,7, Фондови Жилища 138,135,130,132,131,126,137,125,136,129,134,127,134,133, Цар Самуил 10,12,16а,24,2,24,14,22,18,4,20,26,16,2а,1,8,26,6, Цветна 5,1,4,7,9а,2,6,8,3,9

Община Своге

На 18.06.2019 Г. /11:45 - 12:45 Ч./ - Бов, Общ. Своге: Волга 20,13,40,9,7,38,15,8,1,14,16,3,6,10, Вълчан Войвода 2, Демокрация 12, Издримец 73,69,38,57,79,55,51,54,43,36,89,2,32 Вила,36,34,7,19,39,18 А,18,3, Искър 8,35, Кокиче 1, Паисий 1,3, Садината 9,11,25,15,7,13,23,19,17,21, Сирак 7,29 С.Бов/Гара Бов/,15 Къща, Теменуга , Трескавец 4,8, Упи Vi-30 , 3 А

На 18.06.2019 г. /11:30 - 16:00 Ч./ - Бов, Общ. Своге: Дружба 16, Махала Криви Лаг , С.Бов Мтп Скакля , Скакля , Къща,Осп Мах.Скакля-Реката

На 19.06.2019 г. /09:15 - 10:30 Ч./

На 21.06.2019 г. /14:45 - 15:30 Ч./ - Бов, Общ. Своге: Еделвайс 5, Здравец 6,19,7

На 19.06.2019 г. /09:15 - 10:30 Ч./

На 21.06.2019 г. /14:45 - 15:30 Ч./ - Желен: Общ.Своге Мтп Поглед , Осп Драганова Бърдо,Вила,Вила,Вила,Вила,Къща,Долово,Вила

На 18.06.2019 г. /11:45 - 12:45 Ч./ - Желен: П-Л Хі-45, Кв.2 , Вила,Вила

На 18.06.2019 г. /11:30 - 16:00 Ч./ - Заселе: Iii-150,Кв.22 , Iii-66 Временно Захранване, Упи Xxvii-13, Кв.21 , Вила

На 18.06.2019 г. /11:30 - 16:00 Ч./ - Зимевица: Vi-171 Кв.29 , Махала Капина , Пи 038004 , Вила,Оп Баталов Дол,Вила

На 18.06.2019 г. /11:45 - 12:45 Ч./ - Своге: Алилица , Възраждане 2,3,5,4,1, Градище 19,13,9,27,25,17,3,23,15,5,21,1,No 25,7,11, Грохотен 8,4,5,3,6,1,2, Желен Вила, Заря , Култура 11, Махала Едрева Нива , Махала Свиново , Път 16 , Слънце 35,47,24,34,51,38,53,55,28,49,19,26,36,39,37,30,33,32,41,43,22,45, Турист 3,5,4, 13

На 19.06.2019 г. /10:15 - 11:00 Ч./

На 21.06.2019 г. /14:15 - 15:30 Ч./ - Своге: Бобковица Вила, Махала Раньов Дол

На 19.06.2019 г. /09:15 - 10:30 Ч./ На 21.06.2019 Г. /14:45 - 15:30 Ч./ - Своге: Желен

На 18.06.2019 г. /11:45 - 12:45 Ч./ - Церово, Общ. Своге: Vii , Xiv-368 , Александър Ста мболийски 9, Балатон 1, Балкан 3, Бор 2,1, Възраждане 34,24,15,6,1, Искърско Дефиле 1, Кирил И Методий 23, Мах.Гламек 498, Мах.Орниче , Махала Бабин Дол , Мир 9, Неофит Рилски 3,12, Освобождение 12,2, Тодор Каблешков 12, Упи Iii-524 , Хан Аспарух 1, Читалище Христо Ботев , Явор 4,3,4,2,1, Вила,Къща

На 19.06.2019 г. /10:15 - 11:00 Ч./

На 21.06.2019 г. /14:15 - 15:30 Ч./ - Церово, Общ. Своге: Vii -223, Кв.48 , Xvii-234, Кв.48 , Борис I 7,13, Георги Георгиев 3, Димо Хаджидимов 10,Иван Вазов 1, Искър 11,25,21,19,3,23,1, Латинка 20, Неофит Рилски 6, Никола Й.Вапцаров 9,18,8, Околовръстна , Осми Март 9,7,6,8, Прогрес 5,9,7,3,8, Простор 13, Свобода 21,8,13,23,6,10,19,17,11,12,14,5, Теменуга 10, Трети Март 26,18,5,10,13,22,20,4,9, Хан Кубрат 6, Шипка 6,2,3,8,1

Община Сливница

На 20.06.2019 г. /09:30 - 15:30 Ч./ - Алдомировци: 242068, М.Слатина , Мах.Слатина , Мтп Слатина

На 17.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ 

На 18.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 19.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 20.06.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./

На 21.06.2019 г. /09:30 - 16:00 Ч./ -Сливница, Общ. Сливница: Васил Априлов 17,23,24,25,20,22,28,19,27,29,26,21, Васил Петлешков 7,3,9,5,2,1,9а,4, Войнишка Махала , Георги Бенковски 3,1,5,2,Георги С. Раковски 8 А, 21, 38, 22, 12, 16, 35, 10, 24, 40, 28, 17, 33, 37, 34, 41, 23,36,32,30,20,18,19,15,14,16а,42,29,26,25,43,27, Гургулят 7,16,9,5,11,14,13,12,3,15,8,10,1,6, Иван Вазов 48,2,42,9,44,30,7,35,15,46,12,10,18,37,19,4,34,11,32,3,20а,24,33,22,36,17,29,8,38,23,20,40,27,9а,1,16,25,28,13,14,6,5, Капитан Атанас Узунов 2,4,6,1,1а, Капитан Радко Димитриев 46,48, Максим Горки 6,7,6, Михаил Георгиев Кенин 27,19,28,30,36,38,35,34,15,26,25,21,32,24,17, Нешо Бончев 3,6,5,2,4,1,8,7, Паисий Хилендарски 18,17,26,23,10,25,16,15,12,4а,21,27,No 23,28,8,22,19,14,24,6, Паисий Хилендарски 6, Панайот Волов 1,3,9,11,7,5,13,2,15, Пейо Яворов 2,3,10,6,15,9,19,18,7,12,14,11,4,8,5,1, Сливница Упи Хі-997,Кв.65, Стефан Караджа 1,3, Цар Симеон Велики 17,39,5,11 Къща,13,45,35,33,9,43,15,19,31,21,41,29,37,25,3,27,11, Шейново 2, Юрий Гагарин 6,12,10,8,14,16,2,4, Юрий Гагарин 31,27,110 Упи V-1624 Кв. 35,84,86,100,74,98,35,114,80,76,37,82,108,39,78,25,96,102,29,43,112,