Правителството одобри програмата за предотвратяване и противодействие на трафика на хора

520 преглеждания

През настоящата година превенцията отново е приоритет

Правителството прие Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г. Документът се изготвя ежегодно, в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017- 2021 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

През настоящата година превенцията отново ще е приоритет в Националната програма. Ще бъдат проведени трите ежегодни национални кампании за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация, кампания с акцент върху новите заплахи и реалности при трафика на хора, по повод 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора.

На национално, регионално и местно ниво ще бъдат реализирани и множество обучения за повишаване на капацитета на специалистите за разпознаване и ранна идентификация на потенциален риск от трафик и взаимодействие по насочването на жертви на трафик, включително и специализирани обучения за прокурори и служители на МВР, в сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации. Част от предвидените обучения ще бъдат реализирани съвместно с десетте Местни комисии за борба с трафика на хора.

Друг акцент ще бъде затвърждаването на ролята на работещите механизми за институционална подкрепа и развиване на структурите на национално и местно ниво и осигуряване на ефективното им функциониране. Защитата, възстановяването и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора остават също основни приоритети, заложени в Програмата.

През 2019 г. Националната комисия ще продължи да осигурява специализирана подкрепа за жертви на престъплението в разкритите услуги към нея. През изминалата година в услугите са обгрижени 29 лица, сред които и 7 деца. Понастоящем 13 лица получават медицинска, психологическа, правна и социална подкрепа в приютите на НКБТХ. Освен психологическа подкрепа за справяне и възстановяване от кризата, жертвите получават и психо-социална подкрепа за реинтеграция в обществото. Около 70 % от жертвите, получили помощ в приютите към НКБТХ, съдействат на органите на реда за разкриване на престъплението, което означава че ефективната защита и подкрепа на жертвите има ефект и върху преследването и наказанието на извършителите на престъплението.

Предвижда се също разработване на целенасочени дейности за противодействие на трафика на хора, базирани на актуални тенденции и статистически данни, наръчник за разследване, анализи и проучвания във връзка с рискови икономически сектори и практическото идентифициране на случаи в отделните сектори. Ще бъде подобрено националното законодателство в областта на противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите, чрез приемане на промени и допълнения в Закона за борба с трафика на хора и Правилника за прилагането му, синхронизирани с европейското законодателство.

EspressoNews