Правителството одобри финансиране за кръгово кръстовище в Костинброд

774 преглеждания

На бул. „Ломско шосе“ и ул. „Полето“

Министерският съвет прие Решение, с което одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

От бюджета на Министерството на икономиката също на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се предоставят средства за изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в регулацията на гр. Костинброд, област Софийска. В града се изпълнява инвестиционен проект „Разширяване на производствената база“ на „Ролпласт Груп“ АД, сертифициран през 2017 г. по реда на ЗНИ. Инфраструктурата ще се ползва от всички съществуващи и потенциални потребители при равни и недискриминационни условия, включително и предприятията от промишлената зона на гр. Костинброд, техните служители, доставчици и клиенти.

Изграждането на кръговото кръстовище ще допринесе за канализиране на транспортните потоци и подобряване на безопасността на движение, както и за по-добро регулиране на движението, което е с висока степен на натовареност, се казва в съобщението на Министерския съвет.

Източник: Министерски съвет