Предстои заседание на Общински съвет-Божурище

254 преглеждания

На 29 ноември

Заседание на Общински съвет-Божурище ще се проведе на 29 ноември 2018 г. (четвъртък). Началният час на сесията е 14:00. Тя ще се състои в малкия салон на НЧ „Христо Ботев–1934г.” при следния Дневен ред:

1. Промяна в общинския бюджет за 2018 година–Докладна записка срег.№ Д-363/21.11.2018 г.

2. Отпускане на заем на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД и промяна в бюджета на общината за 2018 г.–Докладна записка с рег.№ Д-361/21.11.2018г.

3. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица–Докладна записка срег.№ Д-367/22.11.2018г.

4. Извършване на разход от събраните средства в дарителската сметка, в помощ на пострадалите от пожара на 27.09.2018 г. семейства-Докладна записка с рег.№ Д-362/21.11.2018г.

5. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи-Докладна записка с рег. № Д-360/21.11.2018г.

6. Промяна на собствеността на сграда за обществено обслужване с кадастрален № 672, находяща се в УПИ I общ., кв. 22 по плана на гр. Божурище- Докладна записка с рег. № Д-357/21.11.2018г.

7. Определяне на пазарна цена на 284м2 продаваеми от улица с ОТ, ОТ-221-237 към УПИ II за ПСТ нужди, кв. 80 по ПР на гр. Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-358/21.11.2018г.

8. Утвърждаване на годишен план за паша за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади – общинска собственост и по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019/2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-359/21.11.2018г.

9. Именуване на улица в с. Хераково – Докладна записка с рег. № Д-365/22.11.2018г.

10.  Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Божурище за 2019 година- Докладна записка с рег. № Д-366/22.11.2018г.

11.  Разни

EspressoNews