Публично обсъждане на проекта на бюджет 2019 организира община Сливница

331 преглеждания

В началото на януари

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, община Сливница организира публично обсъждане на проект на бюджет 2019 г.

Обсъждането ще се проведе на 08 януари 2019 г. (вторник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на община Сливница, I етаж, пл.“Съединение“ № 1.


Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в общината, да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2019 г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.


Mнения и предложения за проект на бюджет 2019 г. може да отправите на тел.0727/42300, електронен адрес на общината – slivnitsa@slivnitsa.bg, електронен адрес на общински съвет на община Сливница obs.slivnitsa@abv.bg и в деловодството на община Сливница, на адрес пл.“Съединение“ №1 от 8.00 до 17.00 часа в работни дни, най-късно до 07 януари 2019 г.
 
С проекта на бюджета за 2019 г. на община Сливница можете да се запознаете ТУК.
 
EspressoNews
 
Източник: Община Сливница