Регистрираните земеделски производители, чиито площи са пострадали от проливните дъждове, могат да подадат заявление за обследване

680 преглеждания

Експертните комисии ще обследват земеделските площи веднага, след като метеорологичната обстановка го позволява и водата от площите се е оттекла

Регистрираните земеделски производители, чиито площи са пострадали от проливните дъждове (включително от преливане на язовири, скъсани диги и други подобни), могат да подадат заявление за обследване при настъпили неблагоприятни събития. Това съобщиха от пресцентъра на Министверството на земеделието, храните и горите.

На база на издадения протокол от обследването производителите могат да получат обезщетение за нанесените щети. При настъпило неблагоприятно климатично събитие, в срок до 10 работни дни от възникването му, всеки земеделски стопанин може да подаде писмено заявление за извършване на наблюдение на площите, засети със земеделски култури. Заявленията се подават в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

Обследванията на засегнатите площи се извършват от постоянно действащи експертни комисии, които са назначени със заповед на директорите на Областните дирекции „Земеделие“. След проведеното обследване комисиите издават констативни или обикновени протоколи в зависимост от степента на щетата.

Експертните комисии към Общинските служби по земеделие ще могат да обследват земеделските площи веднага, след като метеорологичната обстановка го позволява и водата от площите се е оттекла.

На електронните страници на всички Областни дирекции „Земеделие“ в страната има посочени телефони за контакт при допълнителни въпроси.

Източник и снимка: МЗХГ

АСП стартира прием на заявления за еднократна помощ на засегнатите...


EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук