Служител на трудово правоотношение търси да назначи РД „Гранична полиция”-Драгоман

641 преглеждания

Вижте изискванията за заемане на длъжността

Сектор „Управление на собствеността“ към Регионална дирекция „Гранична полиция" - Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция" - МВР има една вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение - общ работник. Това става ясно от обява за работа, публикувана на официалния сайт на Община Драгоман.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността са:

1. Да са пълнолетни.

2. Да имат само българско гражданство.

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

4. Да  не  са  привлечени  като обвиняеми  или  да не  са  подсъдими  за умишлено престъпление от общ характер.

Документи за кандидатстване:

1.  Заявление (по образец).

2. Анкетна карта (по образец).

3. Автобиография (по образец).

4. Ксерокопие на лична карта.

5. Удостоверяващи документи,  че кандидата  не  е   привлечен   като  обвиняем   или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер (от Окръжна и Районна прокуратура).

6. Медицинско свидетелство за работа (издадено от личния лекар).

7. Удостоверение от психодиспансер.

8. Декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (по образец).

9. Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец).

10.Ксерокопяе   от   трудова   (служебна,   осигурителна)   книжка   или   друг  документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж.

Срокът за подаване на заявленията и необходимите документи до 15 февруари 2019 г., включително. Документите се подават в сектор „Човешки ресурси“ към РДГП - Драгоман при ГДГП - МВР (гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 58).

Допълнителна информация може да получите в сектор „Човешки ресурси“ в РДГП-Драгоман и на телефон: 07172/20-95 и 0888 40 29 78.

EspressoNews