Стартираха процедури по ОВОС за три инвестиционни предложения в Сливница

805 преглеждания

Очакват се становища от граждани

Три инвестиционни предложения са постъпили в Община Сливница. Това става ясно от съобщения, публикувани на официалния сайт на местната администрация. С това стартират и процедури по ОВОС за всяко от тях.

Първото е от „ПАК ЕСТ“ ЕООД, гр. София, ул. „Позитано“ № 30. Компанията е внесла предложение за  изменение по време на строителството на строеж „Цех за безвредни производствени дейности и печат на рекламни материали, административни, търговски и обслужващи сгради“ в гр. Сливница, УПИ V-041037, 041038 – за безвредни производствени дейности – производство и печат на рекламни материали, административни, търговски и обслужващи сгради, кв. 157 по плана на гр. Сливница, идентификационен код 67372.41.40.

За контакти: инж. Георги Папанчев, тел. 0888432405, гр. София, ул. „Д. Хаджикоцев“ № 14

Второто предложение е от ЗП Маленко Михайлов Симов, с адрес с. Гълъбовци, общ. Сливница, обл. София, ЕИК:5303147382, телефон: 0888400719, който има инвестиционно предложение за „Закупуване на техника за изхранване на животни“.

За контакти МАЛЕНКО МИХАЙЛОВ СИМОВ, с адрес с. Гълъбовци, общ. Сливница, обл. София, телефон: 0888400719

Последното инвестиционно предложение отново е от „ПАК ЕСТ“ ЕООД и е за „Промяна предназначението на земята от земеделска за неземеделски нужди и включването и в регулация на гр. Сливница, за изграждане на обект: „Жилищно строителство – жилищни сгради“ и за изработване на проект за подробен устройствен план – ПУР, ПР и ПЗ по чл. 12, ал. 2 от ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя Поземлен имот с идентификатор 67372.41.41.

За контакти Георги Петров, гр. София, ул. „Позитано“ № 30, вх. 1, ет. 4, тел: 0888/345999

Писмени становища и мнения по трите инвестиционни предложения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org. Пълните обяви можете да видите на сайта на Община Сливница.

EspressoNews