Стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини ще има на учебен център „Сливница” и през август

221 преглеждания

В района на полигона не се допускат хора, машини и животни

И през месец август, на Учебен център „Сливница” ще се провеждат стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини. За това информират от Община Драгоман. Ще се извършват и моделни експерименти с взривни вещества и пиротехнически смеси, съгласно „Курс за стрелби със стрелково оръжие и бойни машини във въоръжените сили на Република България” и на основание заповед № ЗНО- 63/27.03.2015 г., на началника на отбраната.

Мероприятията ще се проведат на:

- на 03.08.2020 г., 05.08.2020 г„ 07.08.2020 г., 10.08.2020 г., 12.08.2020 г.,17.08.2020 г., 19.08.2020 г., 20.08.2020 г., 21.08.2020 г., 24.08.2020 г., 26.08.2020 г., 27.08.2020 г., 28.08.2020 г. и 31.08.2020 г. за времето от 08,00 часа до 17.00 часа;

- на 08.08.2020 г. за времето от 10:00 ч. до 20:00 ч.

- на 11.08.2020 г. и 18.08.2020 г. за времето от 08:00 ч. до 22:00 ч.;

- на 04.08.2020 г., 06.08.2020 г. и 13.08.2020 г. за времето от 08:00 ч. до 23:00 ч.

По време на провеждане на стрелбите и взривните работи е много опасно преминаването на хора, животни и техника в близост до границите на полигона, както и навлизането в самия полигон. Неспазването на горепосоченото може да доведе до допускане на инциденти и нещастни случаи. Забранено е да се събират метални и други отпадъци в района на полигона.

Снимката е излюстративна

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук