Стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини ще има на учебен център „Сливница” и през декември

402 преглеждания

В района на полигона не се допускат хора, машини и животни

И през месец декември, на Учебен център „Сливница”, ще се провеждат стрелби със стрелковото оръжие и бойни машини. Това информира Община Сливница на официалната си страница. Ще се извършват и моделни експерименти с взривни вещества и пиротехнически смеси, съгласно „Курс за стрелби със стрелково оръжие и бойни машини във въоръжените сили на Република България” и на основание заповед № ЗНО- 63/27.03.2015 година на началника на отбраната.

Мероприятията ще се проведат, както следва:

- на 04.12.2019 г., 05.12.2019 г., 06.12.2019 г., 09.12.2019г., 10.12.2019 г., 11.12.2019 г., 12.12.2019 г., 13.12.2019 г., 16.12.2019г., 17.12.2019 г., 18.12.2019 г., 19.12.2019 г. и 20.12.2019 г., 23.12.2019 г., 27.12.2019 г., 30.12.2019 г. и 31.12.2019 г. за времето от 08:00 ч. до 17:00 ч.

- на 02.12.2019 г. и 03.12.2019 г. за времето от 08:00 ч. до 23:00 ч.

По време на провеждане на стрелбите и взривните работи е много опасно преминаването на хора, животни и техника в близост до границите на полигона, както и навлизането в самия полигон. Неспазването на горепосоченото може да доведе до допускане на инциденти и нещастни случаи. Забранено е да се събират метални и други отпадъци в района на полигона.

EspressoNews

Снимката е илюстративна