Три електронни услуги за местните избори предоставя Държавна агенция „Електронно управление“

250 преглеждания

Заявленията се подават до 12.10.2019 г.

Държавна агенция „Електронно управление“ предоставя възможност за заявяване на три електронни административни услуги, свързани с предстоящите местни избори на 27 октомври 2019 г.

Услугите са „Вписване в избирателния списък по настоящ адрес“, Гласуване с подвижна избирателна кутия” и „Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК“.  

Те са достъпни на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency, съобщават от Агенцията.

Заявленията за трите електронни услуги се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 12.10.2019 г., пред съответните органите (по чл. 23, ал. 1 ИК). Услугите са свързани единствено с подготовката на предстоящите местни избори и имат кратковременен характер, поради което не са регистрирани в Административния регистър и имат служебни номера на ДАЕУ.

За да заявите по електронен път услугата, трябва да имате инсталирано на компютъра си Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП), профил в системата „Електронно връчване“ и  инсталиран на компютъра Adobe Reader. За услугите не се дължи такса.

Попълнената и подписана електронна форма на заявлението се изпраща чрез Системата за сигурно електронно връчване към избраната общинска администрация. Предоставянето на тези услуги може да се извършва от всички общински администрации, които са присъединени към посочената система, без да има други изисквания към тях. След получаването на заявлението, съответната администрация следва да извърши необходимите действия по изпълнение процедурата на избраната услуга, съгласно изискванията на Изборния кодекс.

EspressoNews