Удължава се срока на противоепидемичните мерки в Костинброд, влизат нови забрани

263 преглеждания

Забранява се работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов, издаде нова заповед, с която удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Костинброд до 12.04.2020 г., включително. Създават се нови т. 8 – 12 със следните мерки:

8. Забранява се работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини, разположени в терени общинска и частна собственост. Собствениците на горепосочените се задължават да ограничат достъпа до тях.

9. Забранява се предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито. Вендинг-автомати, разположени на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

10. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват принудително.

11. Ръководителите на банкови клонове стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.

12. Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при стриктно спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Вижте заповедта:

Вечерен час в община Костинброд, глоба до 1000 лв. за нарушение
Общинска администрация – Костинброд с ново приемно време
Кметът на Костинброд и председателят на Общинския съвет с...
Община Костинброд дезинфекцира обществените...
Община Костинброд ще работи в събота и неделя
Община Костинброд с доставки по домовете на лекарства и...

Източник: Община Костинброд

ЕspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук