Фондация стартира кариерна революция с младежи и училища

766 преглеждания

От тази есен фондация Edu-Compass стартира поредния курс от своя проект Career rEvolution, в който ще се включат няколко училища в страната. Това е програма от 7 модула, която помага на младежите да откриват своя потенциал и развиват умения за успех чрез методологията „учене чрез преживяване“. Екипът на EspressoNews е изключително щастлив, че медията ни е избрана за партньор на поредната положителна инициатива, ангажирана с развитието на младите хора.

„В рамките на програмата ние разбираме кои са техните интереси, нагласи и на тази база им предлагаме различни проекти, в които да се включат. Работейки по проекти, младежите имат процес на рефлексия, в който постигат реални резултати и разбират кои са силните им страни, каква е тяхната страст. Целта на Кариър революшън всъщност е младежите да създават стойност и да усетят, че имат смисъл в живота си, защото обратното води до разсейвания, зависимости и деградивни поведения.“, пояснява Елица Костова – директор на Edu-Compass.

За момента програмата е изнесена извън традиционната образователна система, но целта на фондацията е да стане част от нея, тъй като има редица доказани ползи. От една страна помага на тийнейджърите да определят посоката си на развитие, а от друга, може да послужи и като ефикасен начин за справяне с липсата на квалифицирани кадри, която изпитва бизнесът към момента.

Към момента с младежите се работи под две форми. Първата е в училищата, които имат интерес към Кариър революшън. От фондацията провеждат предварителни срещи с учебните заведения, за да се уверят, че това, което предлагат, е съобразено с профила и практиката на конкретното училище.

Втората форма на работа е свободното организиране на курсове, които стават все по-популярни сред младите хора, на които предстои да бъдат част от пазара на труда.

След завършване на курса, в специална онлайн платформа младежите съставят свой кариерен план, проследяват го и така продължават работата си по него. Тези, които имат желание, стават част и от Compass club на фондацията, чиято идея е всички младежи, минали през програмата, да създадат общност, да се срещат и обменят опит с ментори. „Ние не късаме връзката след няколко срещи и сесии“, категорична е още Елица Костова. Това е клуб с ежемесечни поддържащи обучения за финансова грамотност, презентационни умения и други и срещи с бизнеса. Компас Клуба има амбицията да се превърне в инкубатор за таланти, който среща бизнеса с вече обучени младежи, разкрили и успяващи да презентират успешно своя потенциал.

По думите й вече има училища, заявили участие в програмата, като тя ще стартира там в началото на следващата учебна година. Независимо от това, фондацията продължава да организира и самостоятелни курсове за желаещите.  

Според експертите на фондация Edu Compass проблемът с липсата на кадри произлиза от различни фактори, като един от тях е именно липсата на кариерно консултиране. Завършващите не знаят нито към коя професионална област да се насочат, нито от какви кадри има нужда бизнесът, следователно избират неподходящи или трудна за реализация университетски специалности, от които частния сектор няма нужда.

Преодоляването на това чрез по-добре застъпено кариерно ориентиране може да реши в голяма степен и дори изцяло проблемите на пазара на труда, категорични са още от фондация Edu Compass.

Фондация Еду Компас е създадена от млади успешни предприемачи и обучители, работещи с компании и бизнеси от цял свят. Мисията й е да подкрепи младите хора да създават активно настоящето и бъдещето си. Най-големият проект на Фондацията е Career rEvolution, а поредният курс започва през септември. В него, както и в Компас Клуба, могат да се включат училища и младежи на възраст между 16 и 25 години. За повече информация пишете на educompassbg@gmail.com

EspressoNews
Снимка: EduCompass