Последни новини

Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение да влизат в България
българия, здраве

Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение да влизат в България

Забраната за влизане в България не важи за български граждани, членовете на техните семейства, както и за лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин

Министерството на здравеопазването не одобрява идеята за въвеждане на задължителен PCR тест при хоспитализация
българия, здраве

Министерството на здравеопазването не одобрява идеята за въвеждане на задължителен PCR тест при хоспитализация

Приемът за диагностика и лечение се осъществява въз основа на здравословното състояние и свързаните с него индикации за болнично лечение и не трябва да бъде възпрепятстван от въвеждане на други предварителни условия.