Последни новини

Министър Минеков и зам.-министрите на културата доц. д-р Славов и проф. Танева проведоха среща с председателя на Съюза на народните читалища (СНЧ) д-р Николай Дойнов
българия, култура

Министър Минеков и зам.-министрите на културата доц. д-р Славов и проф. Танева проведоха среща с председателя на Съюза на народните читалища (СНЧ) д-р Николай Дойнов

Д-р Николай Дойнов сподели, че обещаното увеличение така и не се е случило с неясното обяснение, че средства за дейността на читалищата могат да бъдат предоставени само срещу реформи