Последни новини

Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти в областта на танцовото изкуство
българия, култура

Министерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти в областта на танцовото изкуство

Проектите трябва да са за създаване на произведения, събития и спектакли в областта на танцовото изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на танцовото изкуство