Последни новини

Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ отварят за посещение при спазване на противоепидемични мерки
българия, туризъм, спорт, отдих

Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ отварят за посещение при спазване на противоепидемични мерки

Не се разрешава струпването на компании и групи от туристи на едно място. Забранява се използването на лифтове, посещения на хижи, заслони и други туристически обекти