Последни новини

Съобщение до всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение към елетроразпределителната мрежа на територията на община Своге
своге, общество

Съобщение до всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско напрежение към елетроразпределителната мрежа на територията на община Своге

Относно предприемане на действия във връзка с промени в закона за енергетиката, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия