10 лв. е таксата „домашен любимец” за 2019 г. в Своге

958 преглеждания

Срокът за плащането й е 31 март

На 31 март изтича срокът, в който всеки притежател на домашен любимец трябва да плати годишна такса. 

Срокът е регламентиран в Закона за местните данъци и такси, а налогът е определен по Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Своге. Размерът на годишната такса, която е определена от Общински съвет-Своге за 2019 г. е в размер на 10.00 лева.

Всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в районната администрация своя домашен любимец и не са заплатили таксата за притежание на „куче”, трябва да направят това до края на месец март.

Освобождават се от такса собствениците на:

  • кастрирани кучета;
  • кучета на инвалиди;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • ловни кучета;
  • кучетата с поставен чип, за първата година от неговото  регистриране.
  • Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

Административната регистрация на всяко домашно куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези животни, които са освободени от заплащане на таксата. Регистрацията се извършва в районната администрация по местоживеене срещу представяне на редовно заверен ветеринарномедицински паспорт и отразена идентификация  на животното, поставена от ветеринарен лекар.

EspressoNews