24 часа без алкохол за местния вот в община Драгоман

258 преглеждания

Забранена е продажбата, сервирането и употребата на алкохол от 22:00 ч. на 26 октомври до 22:00 ч. на 27 октомври

С цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., временно изпълняващият длъжността кмет на община Драгоман, Бойко Младенов, издаде заповед за опазване на обществения ред.

Ето какво гласи текста на заповедта:

„На основание чл. 44, ал. 1, т.1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1 и чл. 221, ал. 1 от Изборния кодекс и с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Забранявам продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места за времето от 22:00 часа на 26 октомври до 22:00 часа на 27 октомври 2019 г.

2. Забранявам провеждането на масови прояви в деня на изборите, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на община Драгоман.

3. Забраната по т.1 не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат предварително насрочени семейни и обредни ритуали/сватби, кръщенета и тъжни обреди/, и за които има предварително уведомление до Общината, както и за продажбата на алкохолни напитки на едро.

Установените нарушения се констатират с актове, съставени на основание чл. 31 от ЗАНН от  Началника на ПУ-гр. Сливница.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез интернет страницата на общината на адрес: obshtinadragoman.com в рубриката „Избори" и се доведе до знанието на всички управители и собственици на магазини, заведения за обществено хранене и други обществени  места на територията на общината.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Ръководителя на Инспектората към Община Драгоман и на Началника на ПУ-гр. Сливница.

Копие от настоящата заповед да се връчи на началника на ПУ-гр. Сливница, Инспекторат, секретаря на Общината, кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение.

БОЙКО МЛАДЕНОВ

ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

Съгласно Заповед №РД-15-714/20.09.2019 г.“

EspressoNews