Божурище се разраства, но не и според адресния регистър на населението

5199 преглеждания

Градът предоставя добри възможности за личностна и професионална реализация

Град Божурище се намира в непосредствена близост до София, което значително благоприятства неговото бързо развитие в различни сфери на икономиката, индустрията и обществения живот. В последно време се засили стоителната дейност и на територията на общината се появиха множество нови имоти. Съществува удобен градски транспорт, който допълнително улеснява достъпа до столицата. Жителите от по-малките населени места използват маршрутка, като по този начин се осъществява връзката между селата и административния център на общината – град Божурище. Непрекъснато се разкриват работни места в новосъздадената индустриална зона, което от своя страна предполага увеличение в броя на населението. Сферата на малкия и среден бизнес също привлича работна ръка. Тече процес на промяна на имоти като ниви със земеделска функция в такива, които да бъдат пригодени за промишлено и жилищно строителство. Общинският съвет също полага големи усилия за правилното разпределение на бюджета и прави всичко възможно за благоустрояването, както на град Божурище, така и на близките села – Гурмазово, Делян, Златуша, Мала Раковица, Пожарево, Пролеша, Росоман, Хераково и Храбърско. Съществува обаче един проблем, който не може да бъде пренебрегнат – много хора се заселват на територията на общината без да променят адресната си регистрация.

Първо ще отбележа, че по закона за гражданската регистрация има два вида адресна регистрация – постоянна и настояща. Постоянният адрес е този, който се вписва в личната карта на човека и е свързан с кореспонденцията с институциите и избирателното му право. Настоящият адрес е този, на който живее човекът в момента и не се вписва в личната карта. При промяна на местоживеенето всяко лице е длъжно в срок от три месеца да смени и настоящия си адрес. Това обаче невинаги се осъществява. Съществуват дори случаи на продажба на имот, в които собственикът отново отказва да смени адресната си регистрация, била тя постоянна или настояща. Но защо това е така? Отговорът е еднозначен – хората масово не желаят да стигат до институциите и се стремят да съкратят процедурата на преиздаване на личните си карти (когато става дума за промяна на постоянен адрес). Щом такива нередности се позволяват и народът търси „вратички“, следователно има сериозни дупки в законите. Но по-важни са не причините за тази безотговорност, а последствията от нея.

ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС

област СОФИЙСКА, община БОЖУРИЩЕ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ПОСТОЯНЕН АДРЕС

НАСТОЯЩ АДРЕС

ОБЩО

НАСТ. АДРЕС В НАС. МЯСТО

НАСТ. АДРЕС В НАС. МЯСТО ОТ ОБЩИНАТА

НАСТ. АДРЕС ИЗВЪН ОБЩИНАТА

ОБЩО

ПОСТ. АДРЕС В НАС. МЯСТО

ПОСТ. АДРЕС В НАС. МЯСТО ОТ ОБЩИНАТА

ПОСТ. АДРЕС ИЗВЪН ОБЩИНАТА

гр. Божурище

4941

4291

73

577

5575

4291

20

1264

с. Гурмазово

286

230

9

47

365

230

9

126

с. Делян

5

4

0

1

10

4

0

6

с. Златуша

64

48

1

15

66

48

1

17

с. Мала Раковица

5

4

1

0

6

4

0

2

с. Пожарево

206

179

4

23

287

179

3

105

с. Пролеша

486

401

3

82

606

401

8

197

с. Росоман

18

16

0

2

23

16

1

6

с. Хераково

428

388

3

37

718

388

33

297

с. Храбърско

454

405

5

44

606

405

24

177

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА

6893

5966

99

828

8262

5966

99

2197

Дата: 04.02.2019 г.

Ако съберем долните две суми, оцветени в тъмносиво - 6893 и 2197, ще получим 9090 души – общият брой на хората с поне един адрес на територията на община Божурище.

 

На таблицата се вижда броят на постоянните адресни регистрации (6893), както и този на настоящите (8262) в община Божурище. При сумиране на общия брой постоянни адреси и броя на постоянните адреси извън общината (адресите на хората, които са се записали само по настоящ адрес в Божурище), ще получим само 9090 души.  Това е броят на хората с поне един адрес тук, а в действителност те са много повече.

Изводът е, че, ако хората бяха изпълнителни и сменяха адресната си регистрация точно и своевременно, щяхме да знаем реалния брой на жителите на общината. Липсата на достоверни данни се отразява негативно и върху общинския бюджет, който се променя съобразно броя на жителите. Всички желаем градът да се благоустроява и модернизира и да живеем в спокойна атмосфера. Това обаче не може да стане поради намаления бюджет по горе изложените причини. За да не съм голословна, Ви показвам две стълбови диаграми, които отразяват изменението на броя жители с постоянен и с настоящ адрес на територията на общината за последните десет години.

Според първата диаграма можем да заключим, че от 2010 г. до 2012 г. броят на жителите с постоянен адрес се увеличава. След 2012 г. до 2019 г. техният брой значително намалява. Това доказва предпочитанието на хората да се водят по лична карта жители на столицата и регистрацията на автомобилите им да е софийска.

Втората диаграма показва постепенното нарастване на броя на жителите с настоящ адрес от 2010 г. до 2019 г. Тази тенденция се дължи на няколко фактора. Първият от тях е изискването за прием на дете в детска градина, за което в началото е бил необходим само настоящ адрес на поне единия от родителите на територията на общината (според новата наретба сега е нужна постоянна адресна регистрация). Друг фактор са социалните помощи, които също смениха законодателството си. Ако за получаване на помощи преди е бил задължителен постоянният адрес на човека, днес се зачита за валиден и само настоящ. От 2017 г. насам се предлага и еднократна сума от 300 лв. за новородено дете, което също е сред стимулите за смяна на адресната регистрация, например от софийска на божурска. Следващата предпоставка е провеждането на избори. Всяко лице може да заяви желанието си да гласува с настоящия си адрес, при което се заличава от изборния списък на постоянния си. Това улеснява човека да стигне до изборните урни и му дава възможността да взима активно участие в решаването на проблемите на общината. Отделът за „Административно обслужване и гражданска регистрация“, който издава удостоверения от регистъра за населението, също работи по-бързо и ефективно, поради по-малкия брой хора и липсата на чакащи на опашка.

Въпреки множеството изброени благоприятни предпоставки и последвалия от  тях непрекъснат поток от новозаселници – регистрирани и нерегистрирани, на преден план възниква още един проблем, свързан с отрицателния естествен прираст на населението. На кръговата диаграма ясно се вижда съотношението между раждаемостта и смъртността в общината през годините. А то е 1:2, или на 60 новородени на 1000 души от населението се падат 120 починали на 1000 души за една календарна година. Това негативно съотношение се запазва приблизително еднакво във времето.

Искам да предложа на вниманието Ви още една таблица, която касае разпределението на хората с настоящ адрес в община Божурище по пол и възраст през месец януари 2019 г. Данните от нея доказват ниската раждаемост и високия брой на застаряващото население.

ТАБЛИЦА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, ВЪЗРАСТ И ПОЛ

област СОФИЙСКА, община БОЖУРИЩЕ

 

НАСТОЯЩ АДРЕС – НАС. МЯСТО

ОБЩО

МЪЖЕ

ЖЕНИ

ПОД 7

ОТ 7 ДО 13

ОТ 14 ДО 17

ОТ 18 ДО 60 ЖЕНИ

ОТ 18 ДО 63 МЪЖЕ

НАД 61 ЖЕНИ

НАД 64 МЪЖЕ

гр. Божурище

5554

2682

2872

415

439

174

1610

1704

753

459

с. Гурмазово

342

171

171

21

27

17

101

95

48

33

с. Делян

12

6

6

0

0

0

2

1

4

5

с. Златуша

65

34

31

1

2

0

13

20

17

12

с. Мала Раковица

5

1

4

0

0

0

3

1

1

0

с. Пожарево

287

141

146

24

20

8

63

80

54

38

с. Пролеша

588

279

309

2

27

16

156

182

120

65

с. Росоман

22

10

12

0

0

0

6

6

6

4

с. Хераково

729

363

366

36

47

28

174

212

143

89

с. Храбърско

597

291

306

25

24

19

143

177

125

84

Дата: 09.01.2019 г.


Община Божурище е едно прекрасно място за живот, което предоставя спокойствие, зеленина и чист въздух, близост до София, уреден транспорт, модерно училище и приветливи детски градини, търговски и административни обекти и всичко необходимо за нуждите на хората. За да може общината да расте и процъфтява все повече, нека всички жители да подходим отговорно и да помислим за нейното бъдеще, като засвидетелстваме документално своето местоживеене в нея!

Данните са предоставени с любезното съдействие на Весела Бонева, представител на служба ГРАО, община Божурище

Материалът е изготвен от Габриела Янкова, ученичка в СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище за ученическия конкурс на EspressoNews "Работилница за репортери 2019 - Пътят към дома"

„Работилница за репортери 2019 - Пътят към дома“ се провежда под патронажа на българския евродепутат Ева Майдел и с любезното съдействие на:

RollplastAQ MagnitАвтошкола ВасилевиУНСС360 Creative BulgariaVolontimeSamsoniteBHTC , ОСКАР-ЕЛ

Медийни партньори на конкурса са: 

NOVAБНТBulgaria ON AIRсп. Мениджърnoviteroditeli.bgobekti.bgTeen Station

Партньор и домакин на церемонията по награждаване на призьорите в „Работилница за репортери 2019 - Пътят към дома“: Община Враца