Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 09-13 ноември

289 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница ще има в периода 09-13 ноември, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище

На 11.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище: IV-020070, XI-020018 Кв.44, Гурмазовско Шосе 7, ПИ 001140, Стопански Двор, УПИ 6-292 Кв 26, УПИ III-001141, Кв.39, УПИ VII-001156, Кв.39, УПИ VII-008035 Кв.34, УПИ-VII-008035 Кв.34, Яне Сандански 26, 32, Къща, Навес За Минерални Торове, Фургон

На 11.11.2020 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Пожарево, Общ. Божурище: VІІІ-485, Кв.34, Александър Александров 69, Космонавт Георги Иванов 172, 119, УПИ VI-105 Кв.8, УПИ- XII-148 Кв.10, УПИ-IX-485, Кв.34, Къща

На 11.11.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ На 12.11.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Хераково, Общ. Божурище: III-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, IV-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, V-028096, Кв.1 Местност; Голи Връх, VI-028096, Кв.1 Местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1 Местност Голи Връх, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 52, М. Балин Дол, М.Бобен УПИ Х-029062 Кв.1, УПИ III-393 Кв.48 УПИ IX-029062 Кв.1, УПИ XII-029062 Кв.1, УПИ XXI-342, Кв.37, УПИ Х-029062 Кв.1, Вила, Къща, Мах. Бобен

На 11.11.2020 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: I-040225, УПИ Iv-040148, 040149, 40143, Кв 6, УПИ IV-045132 Кв.54, УПИ XIII-233 Кв.42, УПИ Х-244 Кв.42, Вила

На 12.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 13.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: VIII-042140, Кв.45, Васил Левски 9, ПИ 043001, Строителен УПИ XIII-513, УПИ V-045062 Кв.73, УПИ VII-045106 Кв.53, УПИ VІ-045140, УПИ ІV-296, Вила

Община Годеч

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Букоровци, Общ. Годеч: Манастир Св. Георги

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Върбница, Общ. Годеч: Къща, Вила

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Каленовци: XI-83, Кв.22, УПИ V 130кв.13, УПИ XI-4 Кв.2, УПИ XIII-33 Кв.5, УПИ-ХІ-257, Кв.12, Вила

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Мургаш, Общ. Годеч: УПИ XIII- 96 Кв.10, УПИ ХІІ-17, Кв2, Къща, Къща

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Туден, Общ. Годеч: 015065, Iv-86 Кв.3, XXVII-280 Кв.26, Кв.Мрамор УПИ VІІІ-155 Кв.23, М. Марков Дол, М. При Дома ПИ 73417.13.341, Мах. Панинци, Мрамор Кв.22 УПИ XVІ- 150, ПИ 73417.7.217, Труден, УПИ I Кв.6, Вила, Къща, Вила, Вила

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 12.11.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Разбоище, Общ. Годеч: Мес Стойков Връх, Къща, № .

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Бърля, Общ. Годеч: УПИ Х, Кв.24

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Връдловци, Общ. Годеч: 82, Вила, 1, Къща

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Годеч: Александър Стамболийски 1, Асен Златаров 19, Магазин, 16, 2, 10, 1, № 1, 15, 9, 4, 11, 3, 13, 6, Баба Тонка 3, 6, 2, 4, Бор 1, 10, 2, 6, Вила, 8, 12, 4, Борова Гора 3, 1, Брест 15, Васка Емануилова 6, 9, 7, 4, 3, 2, 12, 5, 11, 8, 1, 10, Височка 3, 1, Градина 2, 17, 11, 4, 7, 14, 8, 16, 21, 6, 10, 1, 15, 18, 13, 9, 23, 22, 48, 24, 42, 27, 30, 20, 25, Грамада 19, 17, 2, 13, 1, 7, 15, 9, 3, 5, 11, Елечанова Мтп, Вила, Заводска 4, Иван Вазов 27, 7, 9, 11, 3, 2, 6, 15, 13, 1, 8, 5, 19, 12, 10, Иглика 6, Игнат Емануилов 2, 1, 4а, Йовкина №, Ком 9, 21, 19, №10, 17, 22, 20, 28, 16, 14, 13, 3, 34, 18, 8, 12, 35, 4, 32, 30, 37, 15, 26, 24, 11, 39, Липа 3, 1, 2, Люляк 15, 5, 3, 14, 2, 11, 19, 21, 1, 7, 13, 4, 25, М.Молак, Махала Елечанова Вила, Махала Молак, Молак УПИ ІІ-215, Кв.18, Вила, Къща, УПИ I64 Кв.7, VIII-142, Колиба, Вила, Строеж, Имот.2036, Молашка 3, 4, 1, 2, 6, Никола Й.Вапцаров 2г, Нишава 2, 11, 7, Новодомска 10, 7, 2, 8, 3, 6, 5, 4, 1, Нягулова 15, 39, 27, 14, 28, 29, 49, 24, 9, 44, 7, 6, 31, 40, 16, 22, 41, 58, 12, 50, 36, 11, 35, 20, 5, 56, 43, 37, 34, 30, 2, 10, 18, 33, 54, 26, 32, 23, 8, 42, 25, 38, 3, 4, 1, 15а, 13, 17, 45, 46, 21, 47, 19, Петров Рид 1, 7, 11, 3, 15, 13, 17, 9, 23, 6, 4, 19, 2, Петрова Бара 4, 11, 19, 8, 9, 1, 5, 13, 2, 15, 3, 7, 6, Пуалица 23, 16, Ракета 16 Фургон, 4, 12, 9, 2, 3, 6, 10, 8, 5, 14, 11, 7, 1, Раковски 5, Свобода 1, 3, 10, Механа, Павилион, 1, 2, 1, Синчец 2, Слънчев Бряг, Стойкина, Теменуга 10, 10, 8, 1, 8, 2, 4, 6, УПИ 4-344, Кв.45, УПИ VIII-364 Кв.49, Христо Смирненски 16, 3, 20, 8, 4, 10, 5, 6, 12, 14, 2, 7, Царина 10, Шипка 18, 20, 9, 7, 1, 12, 10, 4, 3, 5, 16, 8, 6, 14, Явор 4, 2, 10, №, 3, 4, 13, 7, 8, 12, 9, 9, 25

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Голеш, Общ. Годеч: Парцел VІІІ-413, Кв.26, УПИ VII-125, Кв.18

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Губеш, Общ. Годеч:

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Комщица, Общ. Годеч: УПИ-XII, Вила

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Равна, Общ. Годеч: Къща

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Ропот, Общ. Годеч:

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Смолча, Общ. Годеч: Вила

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Станинци, Общ. Годеч:

На 10.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Годеч: 003670, I-994, Кв.134 I-995, Кв.72 Vi-1405, Кв.130, Академик Игнат Емануилов 1, Акация 1, 5, 2, 1 Местност Мало Поле, Александър Милев 24, 34, 30, 13, 28, 26, 18, 36, 20, 32, 19, 38, 40, 9, 22, 17, 15, 51, 23, 2, 10, 7, 14, 8, 11, 6, 12, 16, 9, 5, 1, 4, Александър Стамболийски 3, 48, 37, 64, 11, 28, 25, 29, 30, 9, 17, 44, 39, 70, 49, 1, 9 Магнит, 7, 1, 33, 40, 50, 6, 27, 47, 36, 52, 32, 54, 53, 5, 38, 31, 35, Магнит, 66, 100, 80, 82, 86, 114, 110, 65, 76, 108, 71, 90, 128, 63, 98, 130, 69, 88, 132, 104, 78, 72, 61, 84, 67, 120, 92, 96, 1, Ахтопол 6, Васил Друмев 7, 18, 35, 1, 5, 37, 2, Васил Левски 6, 3, 2, 5, 1, 7, 9, 4, 10, 16, 14, 11, 15, 12, 13, 18, Видлич 1, 6, Водопад 1, Гео Милев 8, 5, 4, 10, 1, 2, 3, Грамада 3, Детелина 12, 15, Упи Іх-71, Кв.21, 3, 10, 4, 9, 19, 2, 11, 8, 18, Додовица Вила, 42, 55, 37 Вила, 6, 7, 2, 9, 5, 3, 4, 8, 10, 1, 26, 13, 24, 23, 16, Къща, 89, 25, 22, 73, 14, 29, 21, 12, 28, Вила, 27, 15, 11, 18, Дружба 6, 2, 4, 3, 1, 8, 5, 7, 14, 12, 10, Дунав 9 Вила, Елин Пелин 12, 25, 8, 7, 23, 17, 14, 10, 4, 6, 19, 27, 1, 5, 22, 18, 3, 24, 25а, 21, 20, 2, 9, 29, 15, 16, 11, 13, Елха, Заводска 1, 3, Здравец 4, 6, 1, 3, Зли Дол 67а, 53, 71, 45, 73, 67, 49, 55, 79, 59, 57, 65, 75, 44, 81, 56, 69, 39, 43, 41, 60, 61, 77, 58, 47, 16, 13, 19, 6, 12, 27, 17, 5, 38, 28, 2, 32, 29, 8, 7, 23, 25, 18, 33, 10, 26, 3, 24, 21, 20, 1, 30, 4, 15, 37, 14, Иван Вазов 25, 27, 29, 23, 21, 25а, 12, 14, 19, 21, Искър 1 Кв.Старо Село, Йордан Йовков 23, 2, 7, 13, 4, 10, 3, 23 Къща, 8, 11, 9, 17, 1, 19, 5, 14, 21, 15, 6, Клокотиш 1, 10, 7, 3, 8, 5, 11, 6, 4, 2, 12, 13, Кокиче 3, 1, 2, Ком, Космонавт 20, М.Свинарника, Мали Ком 31, 30, 20, 32, 27, 36, 26, 22, 24, Мах.Джуричова 3 Къща, Вила, Къща, 75 Вила, Вила №15, Махала Трап, Мерудая 19, 18, 26, 29, 1, 11, 9, 3, 7, 5, 8, Местн.Цоланова, Местност Ваге Параклис, Найденова Махала Найденова, Найденова Махала, Найденовци, Незабравка 12, 5, 8, 7, 4, 3, 6, 9, 2, Никола Й.Вапцаров 14, Никола Петков 32, 28, 26, 34, 21, 27, 25, 38, 30, 19, 24, 36, 23, 15, 5, 3, 9, 12, 11, 17, 8, 7, 4, 6, 13, 22, 14, 18, 10, 19, Нишава 9, 17, 23, 19, 57, 13, 21, 15, 29, 25, Осми Март 14, 6, 1, 4, 2, 9, 3, 23, 7, 13, 12, 5, Отец Паисий 18, 15а Къща, Паисии 2, 7, 17, 8, 3, 14, 16, 5, 1, 11, 6, 9, 12, 10, 18, 4, Панджина И Пешичова 5, Парижка Комуна 9, 11, 14, 7, 8, 2, 3, 12, 7, 5, 6, Петрова Бара 10, Петрохан 14, 11, 1, 6, 3, 10, 5, 13, 9, 8, 2, 4, 7, ПИ 004087 Найденова Махала, Поляница 6, 10, 8, 7, 1, 2, 3, 4, Проф.Александър Милев 54, Първи Май 15 УПИ ХVІ-1375 Кв.112, 1, 6, 4, 8, 2, Република 12, 51, 44, 36, 40, 47, 45, 41, 38, 50, 46, 16, 32, 2, 18, 30, 5, 25, 19, 35, 17, 22, 20, 37, 29, 23а, 21, 10, 3, 7, 9, 8, 28, 12, 23, 11, 27, Рибарска 1, 5, 7, 2, 4, 5, 3, Русе 23, 32, 9, 27 Кв.Цикура, 35, Свобода 1, 1, 1, Софийско Шосе 37, Парцел 1919 Кв.110, 50, 35, 13, 1, 3, 20, 6, 10, 5, 8, 13, 19, 25, 21, 26, 37, 23, 18, Склад, 30, 28, 32, 24, Сохая 16, 9, 7, 3, 6, 5, 18, 1, 8, Старо Село, Стефан Караджа 3, 10, 2, 4, 6, 8, 1, 7, 5, 12, Тинтява 2, 22, 5, 1, 9, 2, 13, 4, 7, 11, 10, 3, 6, Тодор Каблешков 19, 14, 2, 10, 7, 19, 8, 3, 1, 5, 12, Трап Бунгало, 60, Ул.3-Та №35а, Ул.Петрушин Христов, УПИ 006939, УПИ VІІ-1927, Кв72, УПИ ІІ-837, УПИ-І, Кв.138, Хаджи Димитър 2, 10, 3, 25, 8, 6, 5, 1, Хан Аспарух 23, 6, 1а, Хан Крум 4, 5, Христо Ботев 2, 6, 4, 10, 11, 7, 3, 13, 14, 9, 1, 5, 8, Христо Смирненски 13, 19, 15, 17, 36, 24, 28, 22, 26, 32, 30, 34, 9, 11, Цар Иван Шишман, Цикура Вила, Къща, Цоланова 9, 13, Явор 3, 2, 5, 6, 1, 4, 7, 10, 12, Ямбол 9, УПИ Vіі-1523, 1663, Кв.114, Упи 12-1314, УПИ VІ-1523, Кв.114, Къща, Мах.Трап

На 10.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Лопушня, Общ. Годеч: 008010, Ракето, УПИ Iv-142, Кв.16, УПИ XIII-5, Кв.5, Къща, Вила

На 10.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Шума, Общ. Годеч: Извън Регулация, П-Л Xix-53, Кв.3 УПИ XVII-41, Кв.11, УПИ Хv-23, УПИ-VII-78, Вила, Къща, Вила, УПИ VVII-71в.1

На 10.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Годеч: БАЛАЧ ЕООД

На 10.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Годеч: VI-1405, Кв.130, М.Свинарника, Мах.Джуричова Вила, Къща, 75 Вила, Вила №15, Местн.Цоланова, Найденова Махала Найденова, Найденова Махала, Найденовци, ПИ 004087 Найденова Махала, Русе 35, Софийско Шосе 50, Хан Аспарух 1а, Цикура, Цоланова 9, 13

На 10.11.2020 г. /11:00 - 16:00 ч./ - Годеч: Академик Игнат Емануилов 1, Ахтопол 6, Видлич 1, Мах.Джуричова 3 Къща, Първи Май 15 УПИ ХVІ-1375 Кв.112, Русе 23, 32, 9, 27 Кв.Цикура, Софийско Шосе 37, Парцел 1919 Кв.110, Ул.Петрушин Христов, Хан Аспарух 23, 6, Хан Крум 4, 5, Цар Иван Шишман, Цикура, Ямбол 9, УПИ VІІ-1523, 1663, Кв.114, УПИ 12-1314, Упи VІ-1523, Кв.114

На 12.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Годеч: Додовица Вила, 42, 55, 37 Вила, Свобода 1

На 12.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Туден, Общ. Годеч:

Община Драгоман

На 09.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 10.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Табан, Общ. Драгоман: 1

На 09.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 10.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Чуковезер, Общ. Драгоман: УПИ-II, Вила

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 10:00 - 16:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Беренде, , Общ. Драгоман: Къща, Вила

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Беренде Извор, Общ. Драгоман: УПИ I-1 Кв.1, УПИ IV-2 Кв.1, Вила

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Драгоил, Общ. Драгоман: Врътковица

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Драгоман: Акация 1, Владимир Поптомов 21, 7, 29, 31, 9, 11, 27, 5, 3, 23, 25, 1, 13, 19, Върбица 2, 4, Генерал Гурко 14, 17, 21, 11, 13, 9, 7, 19, 18, Георги Бенковски 4, 8, 5, 6, 2, 14, 7, Димитър Полянов 8, 2, 3, 10, 9, 4, 5, 1, 14, 12, Дрян 8, 4, 10, 6, Дунав 1, 3, 6, Евлоги Георгиев 6, 1, 5, 9, 4, 3, Елин Пелин 22, 3, 18, 5, 12, 2, 1, 14, 9, Иван Вазов 36, 32, 50, 6, 12, 30, 18, 1, 2, 20, 43, 2 Вила, 10, 34, 4, 3, Калина 1, Козлодуй 3, Кондел 24, 6, Липа 1, 4, 3, 6, Люлин 2, 14, 16, 12, Международно Шосе 14, 13, 16, 3, 7, 8, 4, 9, 2, 15, 11, 20, 6, 24, Билборд, Миньор Къща, 20, Мусала 3, 1, 2, 5, Осми Март 4, Осогово 3, 1, Патриарх Евтимий 9, Поп Андрей 6, 3, 10, 4, 1, 8, Поток 19, 17, Свети Георги 1, 10, 8, 18, Свети Иван Рилски 2, 19, 40, 33, 38 Къща, 34, 55 Вила, 80, 41, Струма 2а, УПИ IV-1038 Кв.78, УПИ XXI-392 Кв.31, УПИ Х-966 Кв.105, Филип Тотю 7, 20, Шейново 1, Явор 13, 20, 11, 32, 10, 7, 18, 4, 22, 8, 35, 21, 27, 42, 13, 36, 17, 5, 29, 14, 46, 6, 3, 24, 12, 26, 20, 1, 9, 16, 11, 15, 23, 31, 28, 38, 25, 30, 44, 53, 58, 72, 78, 10, 62, 43, 82, 68, 54, 47, 4, 61, 70, 45, 49, 3, 52, 8, 42, 60, 74, 2, 14, 64, 66, 48, 65, 57, 50, 63, 56, 51, 41, 59

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Калотина, Общ. Драгоман: Втора 6 Къща, 1, Калотина Военен, Къща, Първа 78, 1 Бензиностанция, Къща, Къща, Къща, Ул. Границата

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Летница, Общ. Драгоман: Къща

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Липинци, Общ. Драгоман: Вила, Къща

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Ново Бърдо, Общ. Драгоман: Вила, Къща

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Прекръсте, Общ. Драгоман

На 09.11.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Чепърлинци, Общ. Драгоман

На 09.11.2020 г. /09:46 - 17:00 ч./ - Драгоман: Акация 1

 

На 09.11.2020 г. /10:16 - 11:16 ч.; 16:00 - 17:16 ч./ На 11.11.2020 г. /10:16 - 11:00 ч.; 15:46 - 17:15 ч./ - Драгоил, Общ. Драгоман: М.Крива Бара / Кв.12, Местн.Локва ПИ-025022

На 09.11.2020 г. /10:16 - 11:16 ч.; 16:00 - 17:16 ч./ На 11.11.2020 г. /10:16 - 11:00 ч.; 15:46 - 17:15 ч./ - Калотина, Общ. Драгоман: Втора 1, Гкпп Калотина, Калотина, Първа 17, Границата

На 09.11.2020 г. /10:16 - 11:16 ч.; 16:00 - 17:16 ч./ На 11.11.2020 г. /10:16 - 11:00 ч.; 15:46 - 17:15 ч./ - Чорул, Общ. Драгоман: УПИ-ІХ-130, Кв.18

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Беренде, Общ. Драгоман

На 10.11.2020 г. /08:46 - 10:00 ч./ - Чепърлинци, Общ. Драгоман: Обект Гърмище

На 10.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Василовци, Общ. Драгоман: УПИ VI-84 Кв.10, УПИ VІІІ-149, Кв.20, Вила, Вила, Къща

На 10.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Големо Малово, Общ. Драгоман: УПИ І-340, Кв.32а, УПИ Хi-92, Кв.15, Къща, УПИ VІІІ-233, Кв.16, Вила

На 10.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Мало Малово, Общ. Драгоман: УПИ IV-15, Вила

На 10.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Цръклевци, Общ. Драгоман: Къща, Вила

На 10.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ На 11.11.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Раяновци, Общ. Драгоман

На 11.11.2020 г. /09:01 - 17:00 ч./ - Драгоман: Международно Шосе Билборд, Патриарх Евтимий 9

На 11.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Владиславци, Общ. Драгоман: УПИ XVII-36, УПИ VI-37, УПИ VII-33, Къща, УПИ ХІ-239, Кв.23

На 11.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Круша, Общ. Драгоман: Къща

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Вишан, Общ. Драгоман

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Габер, Общ. Драгоман: VІІ-99, Бурел 2, Градище 1, Ул.Елин Пелин 3, УПИ I-318.Kb 34, УПИ XVI-152 Кв.17, Вила, 37, 6, УПИ ХІ-24, Кв.3

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Горно Село, Общ. Драгоман: Мах. Горно Ново Село, Вила

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Грълска Падина, Общ. Драгоман

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Долна Невля, Общ. Драгоман: Вила

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Долно Ново Село, Общ. Драгоман

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Драгоман: Акация 9, 4, 1, Еделвайс 10, 8, 18, 2, 12, 16, 22, 4, 6, 14, 28, 20, 24, Железничар 55, 75, 73, 53, 77, 25, 7, 57, 29, 17, 5, 13, 41, 69, 11, 55, 31, 59, 45, 63, 9, 21, 77, 1, 3, 27, 61, 33, 67, 71, 23, 65, 15, 19, 43, 51, 49, 47, Иглика 8, 2, 6, 4, 9, 1, Игрище За Минифутбол УПИ І, Кольо Фичето 18, Космина 3, 4, 28, 1, Международно Шосе 1, Нишава 1, 5, 2, 10, 9, 3, 7, 6, 11, 8, 13, Петнадесети Кантон 15, Спортист 4, 6, 3, 2, 5, 4, 1, 7, Средна Гора 2, 1, 4, 11, 9, 13, 3, 6, 5, Странджа 11, 2, 10, 8, 7, 12, 9, 6, 5, 1, Христо Ботев 42, Шести Септември 36, 30, 32, 28, 42, 38, 34, 40, 7, Ярловци, 2

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Камбелевци, Общ. Драгоман: ХІІ-22, Вила, УПИ ІХ-Общ.Кв.6

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Начево, Общ. Драгоман: Вила

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Несла, Общ. Драгоман: 000136, Къща, Къща

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Чеканец, Общ. Драгоман: Къща, Вила

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Ялботина, Общ. Драгоман

На 13.11.2020 г. /09:01 - 17:00 ч./ - Драгоман: Еделвайс 10, 8, 18, 2, 12, 16, 22, 4, 6, 14, 28, 20, 24, Железничар 55, 75, 73, 53, 77, Иглика 8, 2, 6, 4, 9, 1, Игрище За Минифутбол УПИ І, Космина 3, 4, 28, Международно Шосе 1, Нишава 1, 5, 2, 10, 9, 3, 7, 6, 11, 8, 13, Петнадесети Кантон, Спортист 4, Странджа 11, 2, 10, 8, 7, 12, 9, 6, 5, Шести Септември

Община Костинброд

На 10.11.2020 г. /09:01 - 10:16 ч.; 09:01 - 16:16 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Бучин Проход, Общ. Костинброд: Местн.Раниславци, Път II - 81, УПИ III-10, УПИ III-105 Кв.8, УПИ ХIII, Кв. 11, Вила, М.Балач, 1, Вилна Зона, Къща, УПИ 1076 П-Л V, Кв.23, Вила

На 09.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 10.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Чибаовци, Общ. Костинброд: XIV-204, Имот 111.10, Кв5 12, П-Л Іі-224, Кв.27, ПИ 038151, ПИ 038023, 038030 Кв.8, Вила

На 09.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 10.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 87, 331 М.Над Училището, Къща, Връх Манчо, Вила, Къща, Упи 106.619

На 09.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 10.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 12.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 13.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Голяновци, Общ. Костинброд: VI-Общ, Кв.25, Георги С. Раковски 14в, 14б, 14а, Местн.Ул.Централна 9, Ул Лилия УПИ 322 Кв.22 УПИ Iv-40 Кв.19, УПИ V-Общ. Кв.25, УПИ XIX-50 Кв.6, УПИ XXIII-50, УПИ ХVІ-219, Кв.13 Хан Аспарух 9, 3 Ул.Виктория, М.Лаката, Имот 339027

На 09.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 10.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 11.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 12.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 13.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: IV-73 Кв.11, Кърна Орница, УПИ VI-42, Кв.9, Вила

На 09.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 87.196, Гаго ПИ 87, 181, М Самовилски Връх, П-Л 81.44, М.Самовилски Връх, Местност Самовилски Връх, ПИ 89.11, Самовилски Връх ПИ 82, 9, УПИ-VIII-7, Вила

На 09.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 10.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Бучин Проход, Общ. Костинброд

На 09.11.2020 г. /10:00 - 15:30 ч./ - Опицвет, Общ. Костинброд ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД

На 10.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: ПИ 89.11, Вила

На 10.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Костинброд: 719030, Vii-420, Xvi-4180, Александър Стамболийски 53, 60, 55, 54, 52, 56, Александър Стамболийски 68, 64, 63, 75, 70, 69, 77, 66, 67, 56, 65, 71, 58, 81, 57, 59, Ален Мак 5, 2, 4, 2а, 6, 3, 1, 6а, Баба Тонка 3, 5, 1, 15, 7, 8, 6, 11, 12, 9, 13, Блато 7, 1, 7в, 9, 6, 15, 11, 2, 3, 5, Бузлуджа 3, 6, 10, 8, 2, 12, Велчова Завера 20, 15, 10, 32, 12, 22, 17, 21, 16, 13, 5, 1, 7, 2, 31, 27, 35, 6, 33, 29, 23, 11, 3, 4, 25, 8а, 19, 30, Вишня 10, 4, 6, 1, 2, 5, 4а, 2а, 12, Георги Бенковски 2, 3, 5, Георги С. Раковски 119, 115, 115а, 100, 106, 117, 98, 102, 108, 104, Герена 11, 7, 9, 88, 5, 3, 1, Гоце Делчев 7, 6, 4 А, 5, 9, 3, 2, 4, 8, 1, Елин Пелин 1, 2, Йордан Йовков 77, 84, 75, 88, 73, 63, 86, 67, 61а, 65, 78, 88б, 81, 88а, 71а, 71, 79, 80, 77а, 83, Йордан Йовков 80, 78, 85, 82, Китка 3, 7, 5, 8, 2, 1, 9, 6, Клокотница 7, 2, Лилия 21, 23, 12, Ломско Шосе 62, 56а, 58, Люляк 11, 14, 5, 4, 7, 9, 6, 10, 8, 12, 13, 17, Македония 4, 2, Марица 10, 11, 8, 9, 12, 7, Маслово 3, 12, 1, 9, 7, 8, 14, 4, 5, 17, 10, 2, Мизия 25, 3, 22, 5а, 13, 17, 19, 18, 10, 1, 11, 22а, 21, 2, 20, 7, 29, 29а, 5, 16, 31, 12, 14, 15, 6, 23, Обединена, Орлово Гнездо 11, 30, 14, 32, 18, 22, 7, 6, 26, 3, 24, 28, 9, 10, 1, 16, 20, 2, Парижка Комуна 2, Плиска 1, Прохлада 4, 1, 3, 6, 2, Родина 2, 7, 4, 5, 1, 3, Рожен 7, 5, 3, 9, 11, Русе 2, 8, 11, 22, 26, 7а, 9, 7, 18, 12, 20, 24, 17, 14, 1, 6, 1а, 10, 10а, 9а, 3, 5, Славянска 145, 106, 143, 98, 171, 78, 165, 92, 163б, 88, 96, 80, 84, 104, 60, 139, 173, 155а, 135, 62 Къща, 163, 149, 64, 137, 82, 66, 157, 86, 76, 133, 151, 70, 114, 72, 161, 57, 153, 151а, 102, 112, 163б Павилион, 90, 74, Славянска 23, Славянска 169, 175, 167, София 4, 2, 5, 2а, 3, 2б, София 4, Софроний Врачански 1, 2, 17, 3, 10, 6, 4, 9, 8, 5, 7, 15, Средорек 3, 4, 5, 2, 1, Стефан Караджа 5, 4, Странджа 1, УПИ XV-3798 Кв.2, УПИ ХХХ-3981 Кв.154, УПИ-XVIII-4180, Кв.162., Хаджи Димитър 4, 8, 2, 6, Шейново 5, 2, 8, 15, 17, 6, 9а, 10, 11, 1, 19, 6а, 18, 8а, 16, 20, 12, 14, 3, 7, 10а, Шипка 15, 5, 4а, 6, 11а, 7, 4, 10, 3, 14, 22, 27, 20, 25, 19, 23, 9, 13, 5а, 11, 16, 21, 1, 12, 17, 8, 24, 2, 18, Юрий Гагарин Строеж На Жилищна Сграда, 73, 77, 84, 87, 67, 74, 78, 66, 64, 59, 80, 82, 69, 58, 65а, 48, 71, 63, 75, 61, 55, 76, 72, Явор 2, Янко Забунов 1, 25а, 13, 15, 11, 6, 12, 28а, 27а, 32, 6а, 17, 33, 3, 16, 8, 31, 11а, 19, 18а, 27, 7, 23, 29, 25б, 21, 22, 24а, 25, 10, 9, 28, 33а, 2, 18, 26, 5, 33 Б, 20, 19б, 4, 14а, 14

На 10.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Царичина, Общ. Костинброд: 126.145, М.Сивил, 147, 55 М.Паликарци, М. Паликарци, Паликарци, Вила, Фургон, Махала Севил

На 10.11.2020 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Чибаовци, Общ. Костинброд: Кв5 12, П-Л Іі-224, Кв.27, Вила

На 10.11.2020 г. /10:00 - 15:30 ч./ - Костинброд: Славянска 24, 21, Ул.Строител 12

На 10.11.2020 г. /14:16 - 16:16 ч./ - Опицвет, Общ. Костинброд: Под Костело Землище С.Опицвет

На 11.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 12.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 13.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Чибаовци, Общ. Костинброд: XIV-204, Имот 111.10, Кв5 12, П-Л ІІ-224, Кв.27, ПИ 038151, Вила, ПИ 038023, 038030 Кв.8

На 11.11.2020 г. /10:00 - 15:30 ч./ - Костинброд: Viii-3971.4037.4111.4049 Кв. 208

На 11.11.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Костинброд: Дванадесети Април 6, 8, 26, 24, 4, 16, 7, 28, 11, 30, 10, 12, 20, 18, 13, 9, 8а, Еделвайс 29, 50, 44, 48, 25, 46, Екатте 38978, Гр, Костинброд, Жп Кантон, Липа 3, 4, 6, 9, 1а, 5, 11, 1, 2, 8, 7, 13, Малина 31а, 13, 7, 14, 31, 22, 15, 2, 23, 25, 6, 5, 9, 17, 20, № 15, 16, 29, 18, 11, 10, 1, 27, 8, 3, 19, 4, 21, Момчил Войвода 1, 9, 3, 1а, 8 Ii Район, 11, 17а, 7, 5, 21, 17, 13, 15, Незабравка 1, 3, 6, 2, 4, 5, Обединена 17, 19, 17а, 9, 21, 27, Петър Берон 6, 12, 16, 26, 8, 14, 10, 2, 4, 1, Роза 8, 2, 6, 4, 3, 1, Спортист 10, 3, 4, 13, 6, 8, 9, 1, 7, 15, 11, 2, 5, Средна Гора 2, 8, 8а, 5, 4, 3, 1, 7, Фондови Жилища 138, 135, 130, 132, 131, 126, 137, 125, 136, 129, 134, 127, 134, 133, Цар Самуил 10, 12, 24, 16а, 2, 24, 14, 22, 18, 4, 20, 26, 16, 2а, 1, 8, 26, 6, Цветна 5, 1, 4, 7, 9а, 2, 6, 8, 3, 9

На 12.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ На 13.11.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ - Дръмша: 87, 331 М.Над Училището, Връх Манчо, Вила, Къща, УПИ 106.619, Къща

На 12.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ На 13.11.2020 г. /09:30 - 15:30 ч./ - Дръмша: 87.196, Гаго ПИ 87, 181, М Самовилски Връх, П-Л 81.44, М.Самовилски Връх, Местност Самовилски Връх, Самовилски Връх ПИ 82, 9, УПИ-VIII-7

Община Своге

На 09.11.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 13.11.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Свидня, Общ. Своге:, 3-Ти Март 40, Васил Левски 1 Къща, Еделвайс 2, Мах Шагерица, Махала Дашовци, Махала Домишлярете, Махала Стоевци Вила, Оборище 8, Петко Войвода 1, Вила, Слатина

На 09.11.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 10.11.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 11.11.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 12.11.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ На 13.11.2020 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Свидня, Общ. Своге: 3-Ти Март 6, 23, 29, 31, 18, 9, 19, 15, 13, 33, 20, 14, 22, 25, Къща, 21, 27, 7, 17, 16, Ангел Кънчев 2, 10, 16а, 8, 6, 9, 16, 3, 14, 5, 18, 22, 7, 4, Балкан 1, 11, 7, 817, Борова Гора 16, 20, 9, 8, 3, 24, Васил Левски 10, Еверест 1, Кокиче 10, 4, 8, Л. Каравелов 6, 2, 8, Мах Стоевци 861, Махала Гераковци Вила, Махала Дашовци, Отец Паисий 8, 26, 24, 20, 32, 34, 10, 28, 6, 18, 5, 30, Преслап 6, 2, 1, 8, 4, 3, Първи Май 6, 10, 14, 1, 12, 8, Христо Ботев (2-Ра) 12, 4, 14, 6, 28, 10, М.Гераковци, ПИ №14

На 10.11.2020 г. /10:01 - 16:16 ч./ На 11.11.2020 г. /10:01 - 16:16 ч./ На 12.11.2020 г. /10:01 - 16:16 ч./ - Луково, Общ. Своге: Вила, Къща, Сушина Дъбрава, Общ.Своге, М-Ла Сърце

Община Сливница

На 13.11.2020 г. /09:01 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ - Бахалин, Общ. Сливница: Вила

На 10.11.2020 г. /14:16 - 16:16 ч./ - Сливница, Общ. Сливница: 1300 Години България 5, Алеко Константинов 24, 27, 17, 18, 20, 25, 22, 23, 19, 21, 7, 12, 3, 11, 13, 8а, 16, 15, 4, 6, 9, 5, 1, 2, 8, 10, 14, Ален Мак 4, 2, 1, Васил Друмев 1, 6 УПИ Хvi-844, 2, 5, 4, 3, 7 Къща, Васил Петлешков 11, 10, 8, 6, 13, 7, 3, 9, 5, 2, 1, 9а, 4, Генерал Гурко 1, 7, 3, 9, 14, 5, Гео Милев 2, 14, 37, 43, 5, 9, 33, 31, 29, 35, 13, 17, 15, 45, 16 Склад, 6, 47, 16, 39, 11, 19, 21, 25, 1, 45а, 27, 4, 1а, Георги Бенковски 3, 1, 5, 2, 17, 10, 2, 25, 12, 18, 29, 23, 9, 16, 7, 11, 20, 4, 15, 8, 19, 21, 32, 22, 2 А, 30, 24, 26, 13, 27, 14, 28, 6, Д-Р Димитър Китов 16, 14, 12, 7, 9, 8, 18, 6, 1, 10, 3, 4, Еделвайс 16, 14, 1, 6, 2, 3, 8, 10, ЖП.Гара Топливо-Склад, Иван Вазов 48, 2, 42, 9, 44, 30, 7, 35, 15, 46, 12, 10, 18, 37, 19, 4, 34, 11, 32, 3, 20а, 24, 33, 22, 36, 17, 29, 8, 38, 23, 20, 40, 27, 9а, 1, 16, 25, 28, 13, 14, 6, 5, 1, 96, 118, 120, 94, 102, 108, 112, 110, 63, 116, 106, 122, 6, 126, 104, 114, 124, 100, 130, 98, 62, 39, 84, 82, 90, 54, 78, 47, 60, 88, 58, 43, 64, 80, 86, 68, 50, 48, 74, 56, 66, 72, 70, 45, 49, Иван Германов 7, 11, 10, 12, 6, 5, 10а, 3, 9, 8, 2, 1, 4, Искър 3, 1, Капитан Атанас Узунов 18, 20, 11, 9, 9, 18, 11, 20, 2, 4, 6, 1, 1а, 3, 14, 7, 16а, 8, 5, 12, 20, Капитан Радко Димитриев 27, 33, 19, 14, 11, 4, 18, 40, 22, 30, 3, 21, 31, 12, 23, 36, 15, 28, 1, 24, 36а, 16, 25, 2, 7, 6, 34, 38, 20, 8, 32, 9, 10, 17, 5, 26, Кирил И Методий 13, Княз Александър I-Батенберг 24, 31, 26, 18, 27, 29, 31, 24, 18, 27, 26, 29, 6, 12, 15, 7, 7а, 9, 14, 3, 8, 11, 9а, 4, 10, Константин Величков 11, 17, 5 Къща, 15, 19, 3, 5, 1, 9, 13, 7, Лев Толстой 9, 4, 3, 8, 14, 11, 19, 2, 6, 1, 5, 12, 16, 7, 10, 15, 17, 13, Люляк 3, 3а, 1, Максим Горки 6, 7, 6, 3, 7, 1, 22, 5, 16, 1, 18 Къща, 2, 4, Мир 6, 6, 1, 3, 2, 4, Неделище 58, 38, 50, 44, 22, 26, 16, 32, 60, 46, 24, 30, 10, 54, 38а, 42, 42а, 40, 2, 14, 8, 56, 34, 18, 52, 6, 20, 12, 36, 4, 58а, 28, 34, 30, 58а, 40, 38а, 28, 50, 12, 24, 2, 10, 58, 38, 16, 8, 20, 52, 22, 6, 32, 54, 18, 56, 36, 44, 46, 4, 60, 26, 42, 14, 42а, 98, 92, 74, 88, 86, 78, 66, 82, 76, 92а, 66а, 62, 86а, 98, 100, 94, 68, 80, 90а, 72, 90, 84, 64, 84а, 102, 88а, 70, 96, Нешо Бончев 3, 6, 5, 2, 4, 1, 8, 7, Отец Матей Преображенски, Паисий Хилендарски 1, 1, 40, 30, 32, 29, 34, 36, 28, 28а, 33 1, 35, 31, 33, 19, 7, 2, 7а, 7, 18, 17, 26, 23, 10, 25, 16, 15, 12, 4а, 21, 27, № 23, 28, 8, 22, 19, 14, 24, 6, Панайот Волов 16, 16, 1, 3, 9, 11, 7, 5, 13, 2, 15, 29, 25, 14, 27, 6, 16, 8, 23, 10, 21, 31, 4, 10а, 19, 12, Панайот Хитов 9, 11, 10, 14, 12, 1, 4, 7, 8, 13, 5, 2, 16, 6, 18, 3, Пейо Яворов 2, 3, 10, 6, 15, 9, 19, 18, 7, 12, 14, 11, 4, 8, 5, 1, 21, Пушкин 2, 1, Първа 1, 4, 2, Сан Стефано 8, 6, Свети Климент Охридски 8, 16, 5, 21, 17, 9а, 19, 9, 10, 7, 25, 14, 11, 20, 12, 27, 13, 3, 1, 18, 4, 23, 6, 2, 23, 20, 5, 4, 13, 17, 21, 8, 1, 2, 7, 14, 6, 25, 3, 27, 18, 9а, 11, 9, 10, 19, 12, 16, 51, 52, 46, 22, 59, 35, 43, 55, 58, 40, 49, 24, 38, 36, 47а, 30, 39, 61, 37а, 54, 28, 33, 44, 63, 31, 56, 52а, 29, 32, 42, 26, 50, 48, 41, 47, 53, 57, 45, 113, 62, 90, 92, 125, 78, 77, 109, 69, 87, 65, 95, 85, 73, 111, 76, 68, 96, 71, 101, 91, 108, 82, 119, 89, 105, 80, 102, 99, 84, 97, 123, 117, 86, 106, 98, 81, 103, 94, 64, 67, 70, 107, 83, 66, 121, 115, 60, 127, 93, 79, 72, 104, 74, 88, 75, 100, Сливница УПИ Хі-997, Кв.65, Стефан Караджа 1, 3, Съединение 2, 1, Тодор Влайков 22, 15, 19, 28, 13, 21, 17, 30, 34, 23, 26, 24, 32, 19, 28, 24, 21, 13, 30, 15, 23, 17, 22, 34, 32, 26, 2, 14, 16, 5, 6, 12, 8, 4, 10, 7, 1, 3, 20, 11, 9, 26, 18, УПИ Xvi-853 Кв.56, Филип Тотю 5, 6, 1, 4, 9, 11, 3, 2, 7, Хаджи Димитър 4, 5, 7, 11, 13, 3, 10, 9, 6, 19, 8, 14, 17, 15, Хан Аспарух 4, 18, 2а, 15, 5, 8, 16, 19, 11, 9, 7, 13, 6, 20, 1, 3, 19а, 13а, 2, 17, 5а, 12, 6а, 10, 14, 20а, 16, 2а, 7, 13, 6, 11, 19, 5, 12, 9, 15, 5а, 17, 10, 8, 3, 4, 20а, 18, 13а, 19а, 14, 20, 2, 1, 6а, 33, 23а, 46, 42, 34а, 25, 38, 32, 50, 34, 22, 24, 27, 48а, 21, 24а, 31, 44, 29, 39а, 23, 28, 37, 26, 39, 40, 41, 48, 62, 59а, 75, 70, 53, 52, 82, 57, 60, 61, 65, 78, 72а, 56, 79, 64, 69, 71а, 51, 67, 81а, 71, 60а, 47, 59, 66, 49, 54, 45, 67а, 73, 70а, 55, 49а, 74, 72, 58, 57а, 81, 77а, 75а, 63, 53а, 77, 76, 74а, 79а, 80, 51а, 80а, 68, Хан Крум 1, 2, Хан Кубрат 2, 4, 6, 8, Цар Симеон Велики 10, 16, 42, 6, 8, 4, 14, 36, 26, 30, 40, 2, 20, 38, 12, 28, 22, 32, 34, 24, 47, 55, 49, 53, 17, 39, 5, 11 Къща, 13, 45, 35, 33, 9, 43, 15, 19, 31, 21, 41, 29, 37, 25, 3, 27, 11, 76, 48, 54, 66, 52, 88, 58, 74, 46, 72, 80, 86, 82, 62, 70, 64, 60, 68, 44, Чавдар Войвода 3, 11, 17, 4, 2, 19, 5, 15, 7, 6, 9, 1, 8, 13, Черни Връх 13, 1, 3, 18, 11, 15, 9, 8, 12, 6, 10, 7, 2, 5, 4, 16, 20, Черно Море 1, 13, 15, 9, 12, 7, 17, 2, 11, 3, 8, 14, 21, 5, Юрий Гагарин 6, 12, 10, 8, 14, 16, 2, 4, 24, 20, 26, 22, 28, 21, 15, 13, 1, 9, 17, 18, 11, 84 Ул.Климент Охридски, УПИ ХІV-1885, Кв.66, 3, Сервиз

На 12.11.2020 г. /10:00 - 16:00 ч./ - Сливница: Гео Милев 2, 14, 37, 43, 5, 9, 33, 31, 29, 35, 13, 17, 15, 45, 16 Склад, 6, 47, 16, 39, 11, 19, 21, 25, 1, 45а, 27, 4, Еделвайс 16, 14, 1, 6, 2, 3, 8, 10, Искър 3, 1, Хан Кубрат 2, 4, 6, 8

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук