Вижте къде ще има прекъсвания на електрозахранването в периода 20-24 януари

361 преглеждания

На териоторията на общините на запад от София

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на общините Божурище, Годеч, Драгоман и Костинброд ще има в периода 20-24 януари, информират от ЧЕЗ.

Ето и график на прекъсванията:

Община Божурище  

На 20.01.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ На 21.01.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ На 22.01.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ На 23.01.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ На 24.01.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Храбърско, Общ. Божурище: Алек Мак 1, Ален Мак 22, Упи-2-Кв.20, Вила

На 20.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: VI-17, Кв.69, VIII-042140, Кв.45, XI-118. Кв.24, XVII-370 Кв. 40, Васил Левски 9, Лале 7, 3, ПИ 043001, Строителен УПИ XIII-513, УПИ I-32.5, Кв.2, М.Попърт, УПИ II-32.5,32.6, Кв.2, М.Попърт, УПИ III-040059, УПИ V-045062 Кв.73, УПИ VII-045106 Кв.53, УПИ VІ-045140, УПИ XII-115, Кв.23, УПИ II-259,Кв.75, УПИ ІV-296, Христо Ботев  46, Вила, Къща, Учебна Складова База

На 21.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Пролеша, Общ. Божурище:  IX-108, Кв.16, VI-17, Кв.69, VI-84, Кв.10, VIII-042140,Кв.45, XI-118, Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Васил Левски 9, Иван Вазов 12, Лале 7, 3, М.Гуното УПИ XXII-041138 Кв.14, ПИ 043001, Строителен  УПИ XIII-513, УПИ I-122, 123, УПИ I-32.5, Кв.2, М.Попърт, УПИ II-32.5,32.6, Кв.2, М.Попърт, УПИ III-040059, УПИ V-045062, Кв.73, УПИ V-29, Кв.11, УПИ VII-045106, Кв.53, УПИ VІ-045140, УПИ VІІ-108, Кв.16, УПИ XII-115. Кв.23, УПИ II-259, Кв.75, УПИ ІV-296, УПИХі-102, Кв.15, Христо Ботев 46, Вила, Къща, Къща, Учебна Складова База

На 21.01.2020 Г. /14:00 - 16:00 Ч./ - Хераково, Общ. Божурище: XVII-162004 Кв.21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв.42, I-9, II-024019, III-028096, Кв.1, Местност Голи Връх, IV-016104, Кв.3, М.Кочияш, IV-028096, Кв.1, Местност Голи Връх, V-028096, Кв.1, Местност Голи Връх, VI-028096, Кв.1  Местност Голи Връх, VII-028073, Кв.1  Местност Голи Връх, VIII-024012, Кв.3, XII-396 И XII-397, Кв.39, ІІІ-694, Кв.48, М. Бобен №3, Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 70, 52, Имот 44, Стопански Двор, Кад. ном.14, М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062, Кв.1, УПИ 024020, Кв.4, УПИ II-178 Кв.21, УПИ III-393  Кв.48, УПИ IV-179 Кв.21, УПИ IX-029062 Кв.1, УПИ V-024020 Кв.4, УПИ V-166, Кв.1, УПИ VIII-126, Кв.4, УПИ XII-029062  Кв.1, Упи XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв.21, Упи XVII-162004,Kb.21, УПИ XXI-342,Кв.37, УПИ XXIV-025093, Кв.1, М. Герена, УПИ Х-029062 Кв.1, Х-162002, Хан Кубрат, Мах. Бобен, УПИ ІІІ-391,Махала Бобен, Вила, Вила, Местност Гъзелев Дол, Къща, Вила, Къща, Мах. Бобен

На 22.01.2020 Г. /09:30 - 11:30 Ч./ - Божурище: IV-601.003, Кв.100, Акация  1, Европа 4а, 3, 4 Топливо-Склад,4, Лазур 2, 1, 3, 3,ТП Лазур, Упи IV-601,003, Кв.100

На 22.01.2020 Г. /09:30 - 11:30 Ч./ - Гурмазово, Общ. Божурище: 18174.53.1, 18174.71.7, ПИ 18174.72.285.3

На 22.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 23.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Пролеша, Общ. Божурище: 70 Лятна Кухня, IV-Училище, Ix-108, Кв.16, VI-17, Кв.69, VI-70,Кв.7, VI-84, Кв.10, VIII-042140, Кв.45, XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв.40, Васил Левски 9, Васил Левски 74, Иван Вазов 12, Лале 7, 3, М. Гуното, УПИ XXII-041138 Кв.14, ПИ 043001, Строителен УПИ XIII-513, Упи I-122, 123, УПИ I-32.5, Кв.2, М. Попърт, УПИ II-32.5,32.6, Кв.2, М.Попърт, УПИ III-040059, УПИ V-045062 Кв.73, УПИ V-29 Кв.11, УПИ VII-045106, Кв.53, УПИ VІ-045140, УПИ VІІ-108, Кв.16, УПИ XII-115, Кв.23, УПИ II 259, Кв.75, УПИ ІV-296, УПИХІ-102, Кв.15, Христо Ботев 46, Христо Ботев 90, Вила, Къща, Къща, 51, Къща,Учебна Складова База

На 22.01.2020 Г. /11:30 - 14:30 Ч./ - Божурище:  Девети Септември 5

На 22.01.2020 Г. /11:30 - 14:30 Ч./ - Гурмазово, Общ. Божурише: I-212, Кв.20, Любен Каравелов 4, УПИ IX-159, Кв.14, УПИ VII-270, Кв.24, УПИ XIV-157, Кв.14, УПИ І-254, Кв.25, УПИ Х-299, Кв.29, Временно Ел. Захранване За Строителство, УПИ VІІІ-008013, Кв.34, Къща, Вила, Помпа

На 24.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Пролеша, Общ. Божурише: 70 Лятна Кухня, IV-Училище, VI-17, Кв.69, VI-70, Кв.7, VIII-042140, Кв.45, XI-118, Кв. 24, XVII-370, Кв. 40, Васил Левски 9, Васил Левски 74, Лале 7, 3, ПИ 043001, Строителен УПИ XIII-513, Упи I-32.5, Кв.2, М. Попърт, УПИ II-32.5, 32.6, Кв.2, М. Попърт, УПИ III-040059, УПИ V-045062, Кв.73, УПИ VII-045106, Кв.53, УПИ VІ-045140, УПИ XII-115, Кв.23, УПИ II-259, Кв.75, УПИ ІV-296, Христо Ботев 46, Христо Ботев 90, Вила, Къща,51, Къща, Учебна Складова База

Община Годеч

На 20.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 21.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 22.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Ропот, Общ. Годеч

На 21.01.2020 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ - Букоровци, Общ. Годеч: УПИ V 130кв.13, УПИ XIII-33 Кв.5,  Вила

На 21.01.2020 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ - Каленовци, Общ. Годеч: XI-83, УПИ-ХІ-257,Кв.12

Община Драгоман  

На 20.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 21.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 22.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 23.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 24.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Ново Бърдо, Общ. Драгоман: Вила, Къща

Община Костинброд

На 22.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 23.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 24.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Дреново, Общ. Костинброд: 15, Кв 29, ПИ № 169, Вагон, Вила

На 20.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 21.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 22.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 23.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 24.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 87, 331, М. Над Училището, Къща

На 22.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 23.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ На 24.01.2020 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ - Дръмша, Общ. Костинброд: 106.910 , М. Паралъжовци, Махала Паралъжовци, Паралъжовци, ПИ 015033

На 22.01.2020 Г. /14:00 - 16:00 Ч./ - Костинброд: Асен Златаров 1а, 1, 2, Георги С. Раковски 13, 47, 30, 10а, 43а, 26, 34, 22, 37, 36, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 43, 41, 19, 47а, 53, 35, 27, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17, Детелина 1, 2б, 2в, Кооперативен Пазар, Никола Й Вапцаров 6, 1, 7, 2, 8, 4, 10, Обединена 6, 21 Бирария 4, Охрид 22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 14, 2 Родопа 9, 18, 8, 1, 11, 2 Родопа 24, 3, Райна Княгиня 5, Славянска 2б, 23, 13, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 73, 71а, 16, 71, 53, 15, 10, 51, 61 ,2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 109, 37, 57, 63, 41а, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 21, 7, 67а, 39, 11, 47, 55, 43, 41, УПИ III Кв.100, УПИ XII, Кв.103, УПИ XVIII-7537, Филип Тотю 19, Христо Ботев 2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6, Цанко Церковски 8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2, Общ. Пазар, Гергана, 3, Кооперативен Пазар

В текста са посочени датата, периода, максималното времетраене, за общините Божурище, Годеч, Драгоман и Костинброд - улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“.

EspressoNews