Във Враца започна плащането на местните данъци и такси за 2019 г.

531 преглеждания

До 30 април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка

Община Враца уведомява гражданите и фирмите, че приема плащания за данък върху превозни средства, данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци и за текущата 2019 г. При заплащане на  задължението за цялата година до 30 април се ползва 5% отстъпка.

Задължените лица ще получат данъчни съобщения за задълженията си към Община Враца.

Плащания се приемат на касите на Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Враца, ул. „Петропавловска” № 43, етаж 3, стая 21, в клоновете на Български пощи ЕАД, касите на  Изипей АД, или по банков път по IBAN BG73IORT80488416257400, BIC IORTBGSF, ТБ ИНВЕСТБАНК АД – ФЦ Враца.

EspressoNews