ДБТ Своге: Сроковете за определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат

908 преглеждания

Регистрирацията ще може да се осъществи в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение

Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, влизащ в сила от 13.03.2020 г. уведомяваме заинтересованите лица, за следните изменения и възможности,  свързани с дейността на Дирекция „Бюро по труда”, ДБТ Своге обяви следното:

1. За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат. Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения  при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок.

2. Заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:

2.1.Официалния сайт на АЗ;

2.2.Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ(Държавна агенция за електронно управление);

2.3. По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

1. Заявлението за получаване на парично обезщетение за безработица, което досега се подаваше в ТП на НОИ вече може да се подаде по следните начини:

- в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/

- на хартиен носител в дирекция „Бюро по труда“ или филиал.

В Дирекция „Бюро по труда” Своге всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа е на разположение и служител на ТП на НОИ. В останалите часове и за филиала в гр.Годеч заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица, заедно с придружаващите документи се приема от служител на бюрото по труда и се предава по служебен път на ТП на НОИ.Заявлението и другите формуляри, свързани с получаване на ПОБ могат да се намерят и на сайта на НОИ - https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment.

Данни за контакт:

ДБТ Своге

тел.: 0726/22568, ел.поща: dbt_813@abv.bg

филиал Годеч: 0729/22175, ел.поща: btfilial_godech1@abv.bg

Обявиха телефон в помощ самотно живеещите възрастни хора в...
Дирекция „Бюро по труда“, гр. Своге с промени в извършваните ...
Предприети мерки и извършени действия от Община Своге във ...
Кризисен щаб-Своге възстановява дейността на Центъра за ...
Кризисен щаб-Своге със заседание и днес

Снимка: freepik

Информация за коронавирус COVID-19 за граждани:

Актуализирани въпроси и отговори относно новия коронавирус

Подготовка на работното ви място за COVID-19

Препоръки за лица, пътуващи до области и държави с регистрирани случаи на COVID-19

Как да предпазим себе си и околните

Временни насоки за почистване в обекти в контакт с COVID-19, различни от лечебни заведения

Всеки, който има въпроси, свързани с COVID-19, може да ги задава денонощно на информационната телефонна линия на Министерството на Здравеопазването: 02 807 87 57

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук