Драгоман с телефони за заявки за доставка на стоки от първа необходимост и лекарства

644 преглеждания

За останалите населени места моля да се обръщате към кметските наместници, които ще бъдат подпомагани от доброволци в поверените им населени места

По инициатива на Андрей Иванов - Кмет на община Драгоман и във връзка с кампания за набиране на доброволци, обявяваме телефони за заявки за доставка на стоки от първа необходимост и лекарства на самотно живеещи, трудно подвижни възрастни хора над 65 г., попадащи извън обхвата на услугата „ Домашен социален патронаж“.
 
Целта е хората от рисковите групи за вирусното заболяване COVID-19 да ограничат максимално излизането навън.
Към настоящият момент заявки ще се приемат само за град Драгоман!
 
За останалите населени места моля да се обръщате към кметските наместници, които ще бъдат подпомагани от доброволци в поверените им населени места.
 
Заявките ще се изпълняват от доброволци, като средствата за покупките ще се осигуряват от нуждаещите се лица.
 
Заявки ще се приемат всеки делничен ден от 09:00 до 12.00 ч. на телефони: 0879103392 и тел: 0879103400.
 
Желаещите ще бъдат посетени от доброволец и ще попълват заявка за доставка, след което доброволеца ще я изпълнява и доставя до дома на заявителя.
 
След доставяне на продуктите доброволците ще предоставят касов бон на съответния ползвател на услугата.
 
Призоваваме заявки да се подават само от хора, които отговарят реално на критериите!
        
Община Драгоман прави необходимото, за да се погрижи за най- уязвимите наши съграждани, които не могат да разчитат на друг в тази кризисна ситуация.