Забавяне на българската икономика през второто тримесечие според бюлетина на Министерството на финансите - „Финансов сектор: оценки и очаквания"

283 преглеждания

Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити

Мненията на финансовите посредници, отразени във второто издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите „Финансов сектор: оценки и очаквания", показват значителна промяна в техните оценки и очаквания, породена от пандемията COVID 19, въведеното извънредно положение в страната и наложените ограничителни мерки срещу разпространението на вируса.

Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити. Осъществява се на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионно-осигурителни дружества. Изготвя се от дирекция „Икономическа и финансова политика". Серията включва четири тримесечни издания на български език.

Анкетираните очакват забавяне на българската икономика през второто тримесечие. То ще бъде съпътствано от значителен спад на заетостта, понижение на темпа на инфлация и нарастване на междуфирмената задлъжнялост. Най-вероятните сценарии за възстановяване, според участниците в запитването, са то да започне под формата на „V” през трето тримесечие или под формата на „U” през четвърто тримесечие.

Научете повече тук:

Източник: Министерство на финансите, снимка: freepik

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук