Завърши ремонта на помещенията на Домашен социален патронаж в Божурище

838 преглеждания

Приключи ремонта на помещенията в  Блок „Б” от сградите  на СОУ " Летец Христо Топракчиев”, информираха от общинското ръководство. В сградите, които се ползват от Домашен социален патронаж бяха подменени ВиК и електроинсталациите, извършени бяха строително монтажни дейности, подменена дограма, настилка, ремонт на санитарните помещения и др, за да бъдат приведени в съответствие с нормативните изисквания за публични сгради и да се повиши енергийната им ефективност.  Ремонтът е на стойност близо  70 000 лв.  общински средства и е част от цялостната програма на общината за обновяване и поддръжка на сградния фонд на обществените сгради.

Espressonews