Започна пожароопасен сезон 2023

499 преглеждания

Забранено е паленето на открит огън, стърнища и др.

Считано от 19.06.2023 г. до 30.10.2023 г., Областна дирекция „Земеделие“ – София област обявява настъпването на пожароопасен сезон за 2023 г. във всички земеделски територии в София област.

Съгласно Заповед № РД-04-91/19.06.2023 г., на Директора на Областната дирекция е забранено паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.  

Забранено е и паленето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити източници на огън, в земеделскит земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Източник: ОД „Земеделие“  София област

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук