Информационна среща за предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове ще се проведе и в Своге

533 преглеждания

На 11 октомври 2016 г. (вторник) от 13:30 ч. в малка зала на читалище „Градище – 1907”, ул. „Цар Симеон” № 29, в град Своге, ще се проведе информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), става ясно от публикация на официалния сайт на община Своге.

В рамките на информационната среща, екипът от експерти на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), ще разяснят възможностите за  кандидатстване по актуалните в момента процедури, както и какво престои до края на 2016 г. по линия на програмите, съфинансирани от ЕСИФ.

Участието в информационната среща е напълно безплатно и не се изисква предварителна регистрация.

Информационните дни, за общините на запад от София, са по проект ''Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България'', финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

EspressoNews