На днешния ден: В сила влиза Маастрихтският договор, с който се създава Европейския съюз

1002 преглеждания

България е пълноправен член на ЕС от 2007 г.

На първи ноември 1993 г. влиза официално в сила Договора за Европейския съюз, който е по-познат като Маастрихтския договор, по името на градът Маастрихт в Нидерландия, където е подписан. Това става на седми февруари 1992 г., на среща на страните от Европейската икономическа общност.

С договора се регламентира новата архитектура на общността, като се приемат по-засилени интеграционни стъпки между отделните държави в съюза. Регламентират се общите политики, институциите, които ще представляват ЕС и техните правомощия, взаимовръзки и начин на избор.

С договора е решено да се следва и единна валутна политика и да се създаде единна парична единица, днес позната като евро. В него се определя и процедурата по прием на нови държави в съюза, компетенциите на Европейския съд и др.

Основни цели на Договора за Европейския съюз са насърчаването на балансирания и устойчив икономически и социален прогрес, постигане на висока степен на заетост, в частност посредством създаване на територия без вътрешни граници, укрепване на социално-икономическото единство и посредством създаването на икономически и паричен съюз и впоследствие на единна валута еврото, осъществяване на обща външна политика и политика на сигурност, въвеждане на гражданство на Съюза, създаване на общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което се осигурява свободното движение на лица, обвързано с прилагането на подходящи мерки за контрол на външните граници, предоставяне на убежище, имиграцията, както и превенция и борба с престъпността.

Понастоящем в ЕС членуват 27 държави, с общо население от над около 450 млн. души и представлява една от най-големите икономики в света. Населението на съюза е на водещите места по качество на живот и благосъстояние. Функциониращата демокрация, защитата на правата на гражданите, правото на труд и движение на капитали, превръщат ЕС в притегателен център за милиони граждани от други, по-изостанали региони на света, или такива, в които има военни конфликти. Миграцията, демографските проблеми, глобалната сигурност са сред най-сериозните предизвикателства през съюза и гражданите му днес.

България е пълноправен член на ЕС от 2007 г., като основните задачи пред българското общество и политици са воденето на ефективна икономическа политика, която да доведе до доближаване на доходите на населението към средните в съюза, приемане на държавата в Шенгенското пространство, приемането на еврото като официална парична единица, въпросите на общата сигурност и миграцията, както и присъединяването на държавите от Западните Балкани. България е външна граница на ЕС по море на изток, с Турция на югоизток и по цялата си западна граница със Северна Македония и Сърбия, която я прави изключително важна и стратегическа по въпросите за външната политика, евроинтеграцията, миграцията инвестиции, движение на стоки от външни на ЕС държави към съюза.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук