Община Сливница набира предложения за членове на Съвета на децата

287 преглеждания

Документите се подават до 24 май 2024 г.

Община Сливница набира предложения за членове на Съвета на децата. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата.

Прилагането на процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво. Съветът на децата разработи и процедура за избор на своите членове, която е утвърдена от председателя на ДАЗД на 28.02.2024 година. Съставът на Съвета на децата се формира от по двама представители (титуляр и заместник) на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, избрани в съответствие с горецитираната Процедура. Необходимо условие при кандидатстване е детето да има настоящ адрес на територията на община Сливница. Всяко дете може да кандидатства само в едно от следните направления:

- Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

- Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

- Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

- Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление 1), 2) или 3), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.
Необходими документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване.

2. Мотивационно писмо.

3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Документите се подават в сградата на Община Сливница, град Сливница, пл. „Съединение” № 1, деловодство, в срок до 24.05.2024 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа или на e-mail – slivnitsa@slivnitsa.bg.

Комисия, назначена от кмета на Община Сливница, ще разгледа постъпилите кандидатури, ще извърши подбор за членове на Съвета на децата, съгласно посочените в Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата критерии и ще изготви предложение.

В срок до 15 юни 2024 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата може да намерите ТУК.

За допълнителна информация: Мартина Евгениева - тел. 0876212004

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук